Vzdělávací pořady pro ZŠ, SŠ a gymnázia

Určení Název Anotace Vzdělávací oblasti Klíčové kompetence
2. st. ZŠ
90min
Devítky 20. století Naše osmičky zná každý, ale dokážete vyjmenovat naše devítky? Český jazyk a jazyková komunikace K učení

K řešení problémů

Komunikativní

2. st. ZŠ
90min.
Poezie v pohybu V lekci se žáci hravou formou seznámí s poezií českých, nebo světových básníků. Naučí se práci s textem a najdou vlastní cestu k pochopení textu. Český jazyk a jazyková komunikace Komunikativní

Sociální a personální

6. třída
7. třída
60min
Knihovna se představuje Představení knihovního fondu, katalogu a služeb knihovny (rešerše, MVS). Jazyk a jazyková komunikace

Informační a komunikační technologie

K učení

Komunikativní

K řešení problémů

6. třída
7. třída90min.
Literární hrátky Lekce seznamuje žáky se stylistickými a žánrovými variacemi textu. Žáci pochopí, že jeden příběh může být napsán různými způsoby a tím působit na čtenáře. Český jazyk a jazyková komunikace Komunikativní

Sociální a personální

6. třída
7. třída90min.
Jedeme na výlet Žáci si vyberou místo, kam by chtěli jet na výlet. Naplánují celou cestu, zjistí dopravní spojení, ubytování, výlety po okolí, stravu,… Informační a komunikační technologie

Člověk a příroda

K řešení problémů

Komunikativní

Sociální a personální

7. třída
8. třída60min
Bezpečně na internetu Projdeme s dětmi bezpečnost na internetu, jaké jsou nejčastější úskalí užívání internetu a především sociálních sítí. Informační a komunikační technologie K řešení problémů

Komunikativní

8. třída
9. třída60min
Fake news a jiné podvody Zjistíme co znamenají výrazy jako hoax, webcam trolling a další Jazyk a jazyková komunikace

Informační a komunikační technologie

K řešení problémů

Komunikativní

8. třída
9. třída
90min
Mizející lžíce Lekce seznamuje žáky s příběhy, které mají společného jmenovatele – chemické prvky. Zárověň se žáci procvičí v četbě, pochopení a orientaci v textu. Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a příroda

K učení

K řešení problémů

Komunikativní

8. třída
9. třída90min
Nezlom si jazyk Žáci si na souhláskových větách procvičí svoji výslovnost a vylepší slovní zásobu. Český jazyk a jazyková komunikace Komunikativní

Sociální a personální

9. třída
90min.
Knihovna – brána k informacím Specializovaná lekce pro orientaci v informačních systémech (Caslin, Kramerius, Knihovny.cz, Katalog Národní technické knihovny a další…). Vede Mgr. Helena Pinkerová. Navazuje na lekci Knihovna se představuje. Informační a komunikační technologie K učení

K řešení problémů

Učitelé ZŠ, SŠ, gymnázií.

60 – 90min

Co knihovna dokáže Přednáška a diskuze o tom, co všechno může knihovna nabídnout. Pohovoříme s vámi o potřebách vaší školy a možnostech knihovny. Domluvíme se, jak se pro vás stát dobrým partnerem.    
Určení Název Anotace Vzdělávací oblasti Klíčové kompetence

 

Lektorka: Bc. Miroslava Holmanová holmanova@knihovnaneratovice.cz
Těšíme se na Vás v Městské knihovně Neratovice