Akce

Provoz knihovny v prosinci

Knihovna bude uzavřená od 23. prosince a znovu otevřeme 3. ledna. Bibliobox bude během uzavírky také mimo provoz.

Opatření ve výpůjčních službách

Knihovna je otevřená v běžné otevírací době a našich služeb může využít kdokoliv za dodržení těchto opatření: správně nasazený respirátor, dezinfekce rukou při vstupu do knihovny a odstup od ostatních čtenářů alespoň 2 m. V knihovně může být v jednu chvíli maximálně 20 čtenářů.

Opatření při akcích knihovny

Při účasti více jak 20 osob na akci Vás musíme požádat o prokázání bezinfekčnosti ON. V současné době se můžete prokázat buď certifikátem o ukončeném očkování nebo potvrzení o prodělaném nemocnění v posledních 180 dnech.

PCR testem starým nejdéle 72 h se mohou prokázat:

  1. osoby do 18 let
  2. osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
  3. osoby, od jejichž očkování proti covid-19 uběhlo méně než 14 dní

Bezinfekčnost není třeba prokazovat na akcích do 20 osob a u dětí mladších 12 let.

Přihlaste se do Klubu deskových her

Klub deskových her je kroužek pro všechny od 12 let. Scházet se budeme každý sudý čtvrtek od 16.45 ve studovně knihovny. Začínáme 13. ledna.

Přihlaste se na info@knihovnaneratovice.cz, na telefonu 315 682 307 nebo osobně v knihovně. Těšíme se na všechny nadšené hráče.

Kniha pod stromeček

Chcete si o Vánocích přečíst knížku, po které už dlouho toužíte?

Dejte nám vědět, kterou knihu máme doplnit do fondu knihovny.

Stačí odevzdat lístek s návrhem knihy do pátku 3. prosince do vánoční krabice v knihovně. Také nám můžete svá přání poslat emailem na info@knihovnaneratovice.cz.

Knihu se pokusíme ještě před Vánoci koupit a přednostně Vám ji zarezervujeme, abyste si ji mohli přečíst už během svátků.

Neratovice žijí!

Městská knihovna Neratovice vyhlašuje IV. ročník literární avýtvarné soutěže “Neratovice žijí!” na téma „Klimatické změny a my“.

Jaké je životní prostředí ve vašem okolí, jak se mění dnešní krajina? Jak vnímáte změny klimatu u nás i ekologické hrozby po celé planetě? Mění se i náš vztah k přírodě, dokážeme s ní ještě žít v souladu? Tyto i mnohé další otázky jistě nejednou proběhly hlavou každého z nás a nyní se mohou stát předmětem vašich úvah k literárnímu či výtvarnému zpracování.

Přijímáme práce původní, dosud nikde nepublikované, rozsahem přiměřené (cca od 1 do 10 stran). Literární práce můžete předat či zaslat v psané, tištěné či elektronické podobě (textové formáty MS Word, Open Office). Soutěžit lze v těchto kategoriích: próza (povídka), publicistika (reportáž, fejeton, črta, literatura faktu, esej), poezie, komiks.

Výtvarné práce by měly odpovídat formátu A4 nebo A3. Doporučenými technikami jsou kresba a malba. Soutěž je určena široké veřejnosti i školám a není věkově omezena. K odevzdaným pracím prosíme připojte své jméno, věk a kontaktní údaje.

Soutěž potrvá od 1. 10. do 31. 12. 2021.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny a zveřejněny v lednu 2022.

Soutěžní práce můžete předat osobně v knihovně nebo zaslat poštou na adresu: Městská knihovna Neratovice, p. o., nám. Republiky 1399, 277 11 Neratovice nebo e-mailem na info@knihovnaneratovice.cz.

Adventní tvořivé dílny

Tvořivé dílny jsou letos každý týden, těšit se můžete vždy v úterý od 14 do 17 h. Vstupné je 70 Kč.

Jaké tvoření nás čeká v prosinci?

7. prosince, Betlém

14. prosince, Staročeské vánoční ozdoby z korálků

21. prosince, Cukrový svícínek


Rezervujte si místo na: 315 682 307 nebo info@knihovnaneratovice.cz

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Doučování s knihovnou

Každý čtvrtek od 14.30 je v knihovně dobrovolník, který dětem 1. stupně vysvětlí látku, s kterou mají potíže. Může pomoci v těchto předmětech:

  • český jazyk
  • matematika
  • angličtina

Zavolejte na +420 720 951 029 nebo napište na info@knihovnaneratovice.cz a rezervujte místo pro své dítě.

Doučování je bezplatné.

Poznámka: doučování neslouží k opakování veškerého učiva daného předmětu, dobrovolníci dětem vysvětlí a pomohou pochopit jen konkrétní látku, se kterou mají potíže.