Dětské

Šachy – hrajeme a učíme se hrát

V pátek 12. a 26. dubna ve 14 hodin si všichni zájemci o hraní šachu mohou přijít zahrát do knihovny. Začátečníky (i úplné) bude učit pan Utratil. Šachovnice na místě, ale možno přinést si i vlastní.

Rezervace: 315 682 307 nebo info@knihovnaneratovice.cz
Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Hasíme – Exkurze k hasičům v Neratovicích

Ve středu 10. dubna od 18 hodin chystá Městská knihovna Neratovice exkurzi na stanici HZS Neratovice. Hasiči nás prakticky seznámí s konkrétními činnostmi HZS i s technikou, kterou používají. Podíváme se, jak je vybavené hasičského vozidlo, k čemu slouží jednotlivé nástroje, nářadí a ochranné prvky – vybavení každého hasiče. Sdělí nám, v jakých situacích nám hasiči pomáhají. V rámci exkurze účastníci vedle představení techniky obdrží informace o prevenci a sebeochraně při mimořádných událostech. Hasiči nám umožní si prohlédnout objekt a doplní nám některé zvídavé dotazy našich malých čtenářů. Co dělá hasič, když nehoří? Kde hasič odpočívá?

Rezervace míst na e-mailu: info@knihovnaneratovice.cz nebo tel.: 315 682 307.

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Velikonoční pohádkový čtvrtek

18. dubna od 14 hodin.

Čtení velikonočních příběhů a pohádek.
Barvení a drátování vajíček.
Velikonoční kvíz pro děti i dospělé.

Rezervace: 315 682 307 nebo info@knihovnaneratovice.cz
Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Velikonoční tvoření

V pondělí 15. dubna se od 15 hodin koná velikonoční tvořivá dílna.
Paní Miluše Šímová z Klubu lidové tvorby Praha s vámi bude tvořit velikonoční dekorace z vizovického těsta.
Velikonoční věnce bude plést paní Martina Pokorná.

Vstupné 40 Kč.
Rezervace: 315 682 307 nebo info@knihovnaneratovice.cz

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Jarní tvoření

Ve čtvrtek 4. dubna se od 15 hodin koná jarní tvořivá dílna.

Paní Sylva Šporková vás naučí vyrábět košíčky na vajíčka z papíru.
A s paní Lenkou Horníkovou si upletete vejce z pedigu.

Vstupné 20 Kč.
Rezervace: 315 682 307 nebo info@knihovnaneratovice.cz
Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Novinky a akce v březnu měsíci čtenářů

Lekotéka
– na oddělení pro děti najdete soubor her a pomůcek rozvíjejících motorické i mentální dovednosti nejmenších

Aplikace Booko
– na odd. pro děti je možno na tabletech knihovny číst dětské knížky ,,jinak” v aplikaci Booko, zatím 6 knih zdarma

Národní týden trénování paměti
11. – 17. března
– ve středu 13. března se koná v 15 hodin nejen obvyklé trénování paměti pro seniory, ale v 17 hodin také trénování pro širokou veřejnost všech věkových skupin

Noc s Andersenem
noc z 29. na 30. března
– již tradičně u nás budou předem přihlášené děti trávit večer a noc plné dobrodružství a zábavy

Noc s Andersenem 29./30. března 2019

Letošní témata:

  • Naše město Neratovice
  • Neznámé Andersenovy příběhy
  • 70. výročí nakladatelství Albatros

Noc s Andersenem naplněna – přijímáme již pouze náhradníky!

Přihlášky přijímáme od 1. 3. v oddělení pro děti nebo na e-mailu: houskova@knihovnaneratovice.cz.
Po přihlášení je třeba ještě vyplnit papírovou přihlášku se souhlasem zákonného zástupce.

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Velký knihovnický jarmark

Na velkém knihovnickém jarmarku v sobotu 13. dubna mezi 10. a 14. hodinou vás čeká zatím největší burza knih z knihovny v Neratovicích, venkovní hry, představení nejmenších dětí – účastníků dopoledních hrátek s Bárou Márovou, sokolník Miloslav Pražák (sovy, dravci), košíkář Petr Král, levandulové produkty od Levandule Petržílka, prodej zahradnické sadby a velikonočních věnců, včelaři… Občerstvení zajištěno (párky v rohlíku, nápoje, cukrovinky). Jarmark se bude konat v parku u knihovny – naproti Finančnímu úřadu.

Kromě burzy knih z knihovny budete moci vyměnit či prodat své knihy i vy. Jak na to? Rezervujte si místo nejpozději do 8. 4. 2019 na tel.: 315 682 307 nebo e-mailu: info@knihovnaneratovice.cz, počet míst omezen! Maximální počet knih pro jednoho účastníka burzy je 20 knih. Každý účastník odpovídá za jemu přidělené místo a donesené knihy.

Těšíme se na vás!

S knížkou do života

Městská knihovna Neratovice se od ledna 2019 stala součástí celostátního projektu “S knížkou do života”, známého též pod názvem “Bookstart”, který nabízí rodičům s nejmenšími dětmi pravidelná setkávání v knihovně. Čeká vás nejen seznámení s výběrem knížek pro děti a naučných knih spojených s rodičovstvím a péčí o dítě. Poradíme jak a proč s dětmi číst nejlépe už v miminkovském věku, vyzkoušíme si různá rytmická i pohybová cvičení nebo relaxační arteterapii. Postupně budujeme lekotéku – speciální fond didaktických hraček a pomůcek pro rozvoj motoriky, senzorických schopností, paměti, řeči a dalších dovedností. Přijďte sdílet své zkušenosti, prohlédnout si naše prostory či jen strávit volný čas v novém prostředí. První setkání se uskuteční v úterý 19. února v 10 hodin a je primárně určeno pro děti přibližně od 6 měsíců, zapojit se však mohou všechny děti do 3 let věku. Každé setkání bude připraveno tak, aby je mohli navštívit noví i pravidelní návštěvníci. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.knihovnaneratovice.cz/webik/ nebo přímo u knihovnic v oddělení pro děti.

Harmonogram setkání (vždy v úterý od 10 hodin):
19. 2. Knihovna se představuje + hrátky s miminky: povídání o knížkách a s knížkami pro děti, metodika čtení, rytmická a pohybová cvičení
16. 4. Setkání s relaxační arteterapií pro rodiče s dětmi + nabídka knížek pro děti, metodika čtení
18. 6. Knihovna se představuje + hrátky s miminky: povídání o knížkách a s knížkami pro děti, metodika čtení, rytmická a pohybová cvičení
24. 9. Setkání s relaxační arteterapií pro rodiče s dětmi + nabídka knížek pro děti, metodika čtení
19.11. Knihovna se představuje + hrátky s miminky: povídání o knížkách a s knížkami pro děti, metodika čtení, rytmická a pohybová cvičení