Dětské

BOOKSTART na doma: Emocionální výchova

Rozpoznávat a zvládat své emoce je nelehký úkol často i pro rodiče samotné. Pomozme našim dětem rozvíjet jejich emoční inteligenci již odmalička.

Jakmile začneme rozeznávat emoce svých dětí, můžeme dětem pomoci si je uvědomit, společně o nich mluvit, pojmenovat je a vysvětlit si, co a proč cítíme. Díky různým hrám na pocity či prohlížením knížek s touto tématikou, si děti mohou prožít různé situace, které jim dají příležitost rozvíjet svou představivost, empatii i pochopení různých typů lidského chování. Samy k tomu budou potřebovat naši empatii, rozvahu a vzor v našem vlastním chování.

Inspiraci k dětským rozhovorům o emocích a k emocionální výchově můžete načerpat v následujících knihách.

Knížky určené pro čtení s dětmi:

Knížky určené pro rodiče:

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

 1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
 2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
 3. Jak rozvíjet řečové schopnosti u malých dětí
 4. Řeč a motorika
 5. Rozvoj zrakového vnímání: barvy
 6. Rozvoj sluchového vnímání

Lovci perel pokračují i v zavřené knihovně

Čtenářská soutěž Lovci perel stále pokračuje, i když je knihovna zavřená.

Snazší vyhledávání perlorodek

V on-line katalogu jsou nově označeny všechny perlorodky, takže je snadno najdete. Stačí vyhledat heslo perlorodka.

Pokud chcete perlorodky jen pro určitou věkovou kategorii, použijte tyto odkazy:

Pro věk 3-6 let (signatura: M 0 perlorodka)

Pro věk 6-9 let (signatura: M 1 perlorodka)

Pro věk 9-12 let (signatura: M 2 perlorodka)

Pro věk 12-15 let (signatura: M 3 perlorodka)

Pro teens (signatura: M 4 perlorodka)

Jak získat otázky ke knize?

List s otázkami vkládáme do každé perlorodkové knihy, kterou si půjčíte. Pokud by list v knize chyběl, napište nám na info@knihovnaneratovice.cz a list vám pošleme.

Listy s otázkami si můžete vytisknout i sami, například ke knihám, které máte doma. Na webu https://www.lovciperel.cz/knihy vyhledejte příslušnou perlorodku a vytiskněte.

Jak odevzdat vyplněné listy, když nemůžu do knihovny?

Zodpovězené otázky můžete odevzdat u výdejového okénka. Také je můžete nechat vložené v knize při vracení do biblioboxu. Případně nám je můžete poslat na email info@knihovnaneratovice.cz.

Všechny listy s odpověďmi z knih vyjmeme a zkontrolujeme. Počet získaných perel zapisujeme do vašich čtenářských kont, aby vám žádná neunikla. Nezapomeňte odevzdávané listy podepsat celým jménem, abychom věděli, kterému lovci přičíst perly. Až to bude možné, vyberete si získané perličky osobně u nás v knihovně.

BOOKSTART na doma

Rozvoj sluchového vnímání

Stejně jako zrak, i sluch se u narozeného dítěte rozvíjí pozvolna. Pokud rodiče s dítětem od malička mluví, vyvíjí se u něj schopnost naslouchat mluvenému slovu. Zvláště je-li řeč kontaktní a směřuje přímo k dítěti, pomůže mu to brzy povšechně porozumět smyslu i citovému obsahu našich sdělení, stejně jako odlišit zvuky na pozadí a posléze soustředit i delší pozornost na řečové projevy lidí kolem něj. K rozvíjení sluchové pozornosti přispívá i klidné prostředí bez zbytečných ruchů a hluku a možnost vnímat ticho.

Přes první broukání a žvatlání dítě postupně usiluje o co největší nápodobu skutečných (významotvorných) fonémů užívaných dospělými a rozvíjí se tak jeho „fonematické slyšení“, tj. cílená sluchová pozornost zaměřená na správné napodobení a rozlišování hlásek a slabik.

K rozvíjení tohoto sluchu se výborně hodí lidová poezie a písničky, zaměřené na melodii, rytmus a časté opakování jednoduchých slabik a slov (pacipaci, houpyhou, kukuku). Říkankami, básničkami či zpěvem můžeme doprovázet jakoukoliv naši společnou činnost s dítětem. Různé říkanky a veršované básničky můžeme spojovat s různými opakovanými denními činnostmi jako je krmení, oblékání, umývání, uspávání či jen odpočinkové hraní. Melodie a rytmizovaná řeč upoutává dětskou pozornost, propojuje danou činnost s pocitovými zážitky a pomáhá rozvíjet sluchovou paměť.

Rozvíjet sluchové vnímání můžeme cíleně různými hrami s rozeznáváním a určováním zvuků. Např. různými hádankami (co to bylo za zvuk? – tekoucí voda, zvonek, ťukání, mačkání papíru, tleskání), pomocí zvukového pexesa apod.

Děti předškolního věku by již měly být schopné sluchového rozlišování podobně znějících hlásek (např. s-z, b-p…), podobně znějících slov (koza-kosa, parník-perník), tvrdých a měkkých slabik (di-dy, ti-ty) a též první a poslední hlásky ve slově. Taky by měly dovést rozložit slova na jednotlivé hlásky či je rozdělit do slabik.

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

 1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
 2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
 3. Jak rozvíjet řečové schopnosti u malých dětí
 4. Řeč a motorika
 5. Rozvoj zrakového vnímání: barvy

BOOKSTART na doma

Rozvoj zrakového vnímání: barvy

Pro komplexní rozvoj řeči je potřeba rozvíjet i řadu dalších dovedností dítěte a mimo jiné je rozvoj řeči úzce spojen s rozvojem zrakového vnímání. Ten zahrnuje nejen schopnost rozlišování tvarů a velikostí, zaměření se na shody či odlišnosti v detailech či pravolevou prostorovou orientaci, ale také rozlišování barev.

Je známo, že miminka vnímají barvy pouze v odstínech šedi a jejich vidění se během příštích dvanácti měsíců zvolna zlepšuje. Posilováním očních svalů se zdokonaluje jejich schopnost zaostřovat na čím dál větší vzdálenost, k čemuž jim napomáhá především možnost sledovat kontrastní černo-bílé obrázky v blízkosti očí, které nejsnáze rozliší i po barevné stránce. Nejčastěji v průběhu 3. až 4. měsíce začnou děti vnímat nejprve červenou barvu, posléze zelenou a žlutou.

Celou škálu spektrálních barev pak děti rozeznávají přibližně od jednoho roku, kdy také jejich zrak konečně dokáže zaostřit na detaily i vzdálené pozadí. Pojmenovávat základní barvy můžeme s dětmi už v tomto období, efektivnější učení však většinou nastává až kolem druhého roku věku. V tomto období se u dětí často začíná projevovat potřeba třídit věci podle určitých kritérií (velikosti, tvaru a též barev), což můžeme využít při přípravě nejrůznějších činností a her s barvami.

Barvy můžeme jednoduše hledat na různých předmětech doma nebo v přírodě, sbírat a třídit předměty stejných barev (třeba kostky lega, kolíčky, pastelky), vytvářet barevná spektra nebo vyzkoušet pokusy s barvou.

Tipy na domácí činnost

Barevná voda

Připravte si 8 plastových lahví a krepový papír v barvách duhového spektra (červený, oranžový, žlutý, světle zelený, tmavě zelený, světle modrý, tmavě modrý, fialový). Lahvičky napusťte vodou a pak do každé vložte pruh či ustřižený smotek krepového papíru. Voda v lahvích se před vašima očima postupně zbarví v barvách duhy.

Duhový závěs

Z krepového papíru můžeme vytvořit duhový závěs tak, že stejně dlouhé barevné pruhy přivážeme vedle sebe na tyčku. Stužky můžeme přivázat též po obvodu papírového terče, který jsme tužkou rozdělili na 8 dílů a každý díl vymalovali v barvě duhového spektra. Ke každému dílu pak přivazujeme stuhu příslušné barvy.

Přiřazování barev

Krepovým papírem můžeme též polepit roličky od toaletního papíru. Do rozestavěných barevných roliček pak dítě vkládá různé malé předměty stejné barvy. Na konci každou roličku vysypeme a zkontrolujeme, zda je vevnitř vše ve správné barvě.

Barevné kolíčky

Máte-li doma stojan na sušení prádla, stačí připravit misku s barevnými kolíčky a misku s barevnými pruhy papíru nebo stužkami či částmi oblečení. Děti pak mohou ke každému kolíčku hledat věc stejné barvy a připevnit ji kolíčkem na šňůru.

Hry (nejen) s barvami, které si můžete u nás půjčit

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

 1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
 2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
 3. Rozvoj řeči
 4. Řeč a motorika

Březen – měsíc čtenářů

Po celý březen:

křížovka

 • Komiksový kvíz pro děti, ve kterém mohou vyhrát jak jinak než komiks – odkaz na kvíz
 • Zápisné zdarma pro nové čtenáře mladší 15 let
 • Nově půjčujeme knížky k magické tužce Albi (tužku je třeba mít vlastní)

děvčátko s knihou

Knihy k elektronické tužce Albi

Knihy k elektronické tužce Albi

BOOKSTART

Řeč a motorika

Řeč je vlastně složitý a jemně diferencovaný pohyb mluvních orgánů, jehož rozvoj je přímo závislý na přiměřeném ovládnutí ostatních pohybů celého těla. Tzn. hrubé motoriky – koordinovaných velkých pohybů hlavy, rukou a nohou a jemné motoriky – především schopnosti uchopování a drobné práce prstů. Jak říká odborník:

Mezi dobrým vývojem řeči a obratným ovládáním jemných pohybů rukou, zejména prstů, existují vzájemné vztahy. Aby řeč dosáhla žádoucí dokonalosti, musí být řízena z jediného ústředí, které je umístěno ve vedoucí polokouli (dominantní hemisféře) mozku. Tím vzniká přímá závislost řeči (a vlastní artikulační ohebnosti jazyka) především na dobrém rozvoji motoriky té ruky, jejíž pohyby jsou řízeny stejnou hemisférou jako řeč. /…/ Obratnost vedoucí ruky se ovšem nevytváří odděleně, ale především při spolupráci obou rukou.

Synek, František. Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2009, s. 13

Je tedy vhodné rozvíjet rovnoměrně pohyb obou polovin těla jak při fyzických cvičeních a sportu, tak při manipulaci s prsty. Jemnou motoriku procvičíme např. při modelování, stříhání, navlékání drobných předmětů, jejich třídění a všude tam, kde je potřeba předmět uchopit u přenést na dané místo (stavebnice, kostky, jednoduchá puzzle apod.). V době mezi 1. a 3. rokem také odpozorujeme, která ruka je u dítěte obratnější, tedy i přirozeně vedoucí a časem upřednostňovaná. Vrozenou lateralitu bychom měli respektovat.

Pohyb společně s řečí můžeme rozvíjet při různých hrách s básničkami, říkadly či písničkami, kdy je pohyb určován též rytmem. Mluvené slovo můžeme doprovázet pohyby těla a gesty, napodobovat známá zvířata či lidi a jejich činnosti. I zde bychom měli dodržovat oboustranné střídání pohybů hlavy, rukou, nohou i prstů.

Pokud se tyto činnosti stanou pravidelnou součástí vašeho dne, určitě dětem i vám přinesou nejen užitek, ale i zábavu a pomoc při zvládání denní rutiny.

Tipy na knížky s básničkami s pohybem

Hračky pro procvičování jemné motoriky

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

 1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
 2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
 3. Rozvoj řeči

Čtení pro prvňáčky

Pro začínající čtenáře vybírejte knížky s jednoduchým příběhem, rozděleným do krátkých kapitol, které děti snadno zvládnou přečíst vcelku. Zpočátku dětem v textu pomůže užívání krátkých slov a jednodušší slovní zásoba i větné konstrukce. Tak pro ně bude snazší nejen čtení, ale i vlastní porozumění textu, které přinese radost a pocit uspokojení.

Vyberte si knížku třeba jen podle pěkných ilustrací nebo podle tématu, které malého čtenáře zajímá.

Nabízíme knížky pro čtení metodou genetickou i analyticko-syntetickou, obrázkové čtení, komiksy, básničky a říkanky.

Knížky v knihovně najdete pod označením První čtení, v online katalogu si je můžete prohlédnout zde a rovnou zarezervovat.

Komiksový kvíz pro děti

Soutěž ukončena, správné odpovědi níže

V soutěži zvítězily jediné správné řešitelky kvízu A. F. a P. F. , které kontaktujeme e-mailem. Gratulujeme vítězkám a ostatním děkujeme za účast.

Březen je měsíc čtenářů, proto jsme si pro vás připravili komiksový kvíz o ceny.

Výherce získá jak jinak než komiks.

Pro plnou velikost obrázků na ně klikni.

1.

Tohle je košišta Pusheen a my už víme, co si s sebou vezme na pláž. Co by si asi s sebou vzal Garfield?

 

2.

Tento komiksový hrdina je na světě již 92 let. Víte, kdo to je a ve které zemi vznikl?

 

3.

Superhrdina tohoto komiksu ve všedním životě vystupuje jako nenápadný a jmenuje se .

 

4.

Do jakého příběhu, zpracovaného komiksově i animovaně jako Večerníček, patří tento výjev a co představuje?

 

5.

Kdo je kdo a v jakém komiksu vystupují tito hrdinové?

 

6.

Co asi Rainu v komiksu Úsměv trápí?

 

7.

Jak se říká tomuto kresebnému komiksovému stylu?

 

8.

Jak se jmenují dvě nejslavnější komiksové české myši?

 

9.

Ve čtyřlístku těchto postav je vůdcem vynálezce Myšpulín. Víte, co bylo jeho prvním vynálezem? Odpověď není na obrázku, ale v nabídce čtyř možností:

 

10.

Tvůrce tohoto úspěšného komiksu a animovaného seriálu (na obrázku) Matt Groening je autorem i jiné velmi známé komiksové řady, v níž vystupuje pětičlenná americká rodina. Jsou to

> Prohlédnout si ostatní soutěže <

BOOKSTART: Rozvoj řeči

Schopnost řeči je člověku geneticky dána. Je jen na nás, jak bude tato komplexní schopnost odmalička rozvíjena, využívána a s jakým výsledkem. Aby proces zvládnutí řeči probíhal uspokojivě, je dobré cíleně rozvíjet mnoho dalších složek ve vývoji dítěte.

Již od narození jsou děti přirozeně povzbuzovány k naslouchání a komunikaci, když s nimi mluvíme, doprovázíme běžné denní činnosti mluveným slovem, napodobujeme zvuky, zpíváme. Děti sice nerozumí obsahu sdělení, ale pociťují je smyslově a emocionálně. Zvláště zpěv je považován za komunikační předstupeň řeči, který stimuluje dětský sluch. Rytmizace řeči říkankami či básničkami pomáhá dětem napodobit melodii a rytmus řeči ještě dříve, než dokáží vyslovit první slova.

Jak podpoříme rozvoj řeči?

 • Vzájemná slovní komunikace zcela přirozeně podněcuje nejen k řeči samotné, ale prohlubuje i její porozumění. Porozumění můžeme výborně procvičovat též pomocí obrázků, kdy ukazováním a pojmenováním viděného propojujeme významy s obrazy. Užíváme přitom cílených otázek – co jaké je, k čemu to slouží apod. Dvouleté děti dokáží odpovídat na abstraktnější otázky typu: z čeho se pije, co se kutálí, na čem spíme…
 • K lepšímu porozumění i rozvoji řeči přispívá užívání gest či znakování (tedy neverbální komunikace) v běžných denních situacích již v průběhu prvního roku života dítěte. Jejich zapojení může výrazně zlepšit vyjadřovací možnosti dětí, zjednodušit vzájemnou komunikaci a urychlit nástup řeči.
 • Užívání pohybů hlavy a rukou při vlastní řeči je obzvláště důležité. Rovněž jakákoliv jiná činnost rozvíjející hrubou i jemnou motoriku uvolňuje a zdokonaluje řečové funkce. Tedy i skákání, pohyb na odrážedle či např. drobná práce prstů jsou pro řeč prospěšné (o řeči a motorice více v příští příspěvku).
 • Rozvoj řeči rovněž souvisí s rozvojem logického myšlení a představivosti. K tomu nám dobře poslouží nejrůznější vkládačky a puzzle (doplňují se chybějící části do celku podle logických souvislostí) či obrázky, kde dítě třídí prvky na základě společných znaků (čepice – hlava, kartáček – pasta), hledá souvislosti, zobecňuje.
 • Schopnost zrakového rozlišování se rovněž promítá do míry porozumění vztahů mezi předměty, jejich polohy, rozdílných či shodných tvarů, detailů. Zde si můžeme hrát s rozstříhanými obrázky a skládat je podle předlohy či doplňovat části, poznávat předměty podle stínů, přiřazovat k sobě stejné obrázky různě vyobrazené (např. pes nakreslený a pes na fotografii, dokonce různé druhy psů) apod.

Ukázky vhodných her z naší lekotéky:

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

 1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
 2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst

BOOKSTART: Cesta ke čtenářství

Jaké knížky nejmenším dětem vybírat?

Od 1 měsíce

Než si budeme moci s dětmi začít prohlížet první knížku, uplyne od jejich narození nejspíše několik měsíců. Co však pro již jednoměsíční dítě můžeme udělat, je poskytnout mu dostatek podnětů pro zrakovou stimulaci. Znamená to zejména umístit např. hračky, obrázky, látky apod. s obrazci v kontrastních černobílých barvách v blízkosti do 30 cm od jejich očí. Několik minut denně postačí k tomu, aby děti stimulovaly nejen zrak (zlepší se schopnost zaměřit se na viděné, rozlišovat), ale i celkový vývoj mozku (soustředění, proces přijímání nových informací).

Od 2 měsíců

Od druhého měsíce začne dítě rozlišovat základní barvy, zejména červenou, pak i zelenou či žlutou. Zaujmou je právě barevné kontrasty a výrazné tvary. Naopak pastelové barvy, šedou nebo hnědou takřka nevnímají.

6 – 12 měsíců

Ve věku 6 – 12 měsíců je pro dítě důležité, aby obrázky v knížkách měly výrazné (ideálně černé) kontury, tedy čitelnou siluetu. Jasné obrysy pomáhají rozvíjet rozlišování jednotlivých tvarů obrazců, předmětů či postav, což zároveň dítěti umožňuje ztotožňovat obraz v knize s jeho skutečnou podobou. Pro schopnost rozlišování je rovněž vhodné, aby zobrazené předměty měly jednobarevné pozadí, aby jedna stránka neobsahovala více než jeden obrázek a aby byl celý obrázek pokud možno vymezen rámečkem.

Od 1 roku

Orientace v obrazovém prostoru a schopnosti vnímání se postupně zlepšují, takže starší děti již bez problémů pojmou složitější výjevy a zaplněnější stránky.

Jak spolu číst?

Společné “čtení knížky“ s šestiměsíčním dítětem je ještě velmi limitované, jeho pozornost vydrží třeba jen dvě minuty, kdy si můžeme společně prohlédnout např. první a poslední stránku leporela a přejít opět k jiné činnosti. Avšak již v 15 měsících můžeme zvládnout přečíst (tj. prohlédnout, ukazovat, okomentovat) i celé leporelo. Důležité je respektovat, co dítě zaujme, na co ukazuje, kam samo obrací listy.

Při společném čtení pojmenováváme jednotlivé věci a jednoduché děje na obrázcích, klademe cílené otázky, opakujeme slova, měníme tón i barvu hlasu, můžeme použít gesta či napodobovat zvuky. Při četbě si všímáme, jestli dítě něco neruší, aby se mohlo u knihy soustředit.

Při volbě knih není na škodu vracet se ke stejným, oblíbeným titulům, ba naopak. Opakováním si děti upevňují své poznatky (řečové, paměťové, vizuální) a rády znovuprožívají potěšení z obrázků, které je poutají intelektuálně či citově. Zvláště v propojení s emocemi si pak dobře zafixují význam slov a díky vlastní zvědavosti samovolně procvičují práci se slovy.

Pro jakoukoliv hru a činnost s novými podněty je dobré, aby vládla pohoda a dítě bylo odpočaté. Pokud prožíváme čas strávený nad knížkou příjemně, těšíme se z poznávání nových věcí a sdílíme své zážitky a pocity s laskavým dospělým, budeme nejspíše i v budoucnu považovat čtení knížek za lákavé a uspokojivé. Základy budoucího čtenářství tak vznikají právě díky těmto raným zážitkům v rodině.

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přinese tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

Minulý týden jste si mohli přečíst úvodní článek.