Týden knihoven 3. až 7. října 2016

Týden knihoven 3. až 7. října 2016

Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP).

V Týdnu knihoven zveřejníme nový WEB knihovny, který bude mít stejnou internetovou adresu: www.knihovnaneratovice.cz

tydenknihoven2