Literární soutěž 2017 – prodloužena

Literární soutěž 2017 – prodloužena

Městská knihovna Neratovice vyhlašuje literární soutěž 2017 u příležitosti výročí Neratovic

– 790 let od první zmínky a 60 let od povýšení na město

„Neratovice žijí (?!)“

Čím Neratovice žily a žijí? Jaký byl život v minulosti, jaký je dnes?

Literární zachycení zážitků, vzpomínek či postřehů spojených s různými soukromými i společenskými událostmi, se dny všedními i svátečními, s městem i krajinou, s minulostí či současností. Podmínkou zůstává, že Vámi zvolený námět vždy musí být spojen s životním prostorem Neratovicka.

Téma je libovolné, délka příspěvků přiměřená (do 10 normostran).

Texty můžete předat či zaslat v tištěné nebo elektronické podobě (textové formáty MS Word či Open Office). Přijímáme pouze práce původní, dosud nikde nepublikované.

Termín vyhlášení: 1. února 2017

Uzávěrka: 10. května 2017

Věk: neomezeno

Soutěžní kategorie: próza (povídka), publicistika (reportáž, fejeton, črta, literatura faktu, esej), poezie, divadelní hra, komiks

Vyhlášní vítězů: Neratovický salon, září 2017

Podrobnější informace k podmínkám soutěže naleznete na stránkách Městské knihovny Neratovice: www.knihovnaneratovice.cz

Kontaktní adresa: Městská knihovna Neratovice, nám. Republiky 400 nebo info@knihovnaneratovice.cz