Piknik za knihovnou

Piknik za knihovnou

V pátek 5. října od 15 hodin se v parku za knihovnou (před RC Myšák) koná piknik na oslavu Týdne knihoven s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže 100. výročí Republiky.

Občerstvení a deky s sebou, venkovní hry zajistíme.

Účast zdarma pro každého bez rozdílu věku i pro ,,nečtenáře”.

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.