Václav Větvička – Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize

Václav Větvička – Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize

Ve čtvrtek 11. dubna v 18 hodin v Malém sále Společenského domu.

Václav Větvička se svěří s úsekem svého života mezi osmdesátými léty a dneškem. Pracoval jako odborný/vědecký pracovník (dendrolog) v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích, v letech 1992 až 2007 byl ředitelem Botanické zahrady UK a dnes působí jako dendrolog v zámeckém parku ve Štiříně. Od 90. let spolupracuje s TV a hlavně Českým rozhlasem, kde od r. 1995 má tříhodinové ranní pořady na stanici Praha/Dvojka. Záznamy těchto dobrých rán či jiter vydává knižně. Z oněch knížek pak připojí autorské čtení.
Knížky sebou přiveze a nabídne zájemcům.

POZOR! Nejedná se o zahrádkářskou poradnu.

Vstupné 30 Kč.

Rezervace: již výhradně koupí vstupenky v knihovně předem (do 11. 4.).

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.