Hasíme – Exkurze k hasičům v Neratovicích

Hasíme – Exkurze k hasičům v Neratovicích

Ve středu 10. dubna od 18 hodin chystá Městská knihovna Neratovice exkurzi na stanici HZS Neratovice. Hasiči nás prakticky seznámí s konkrétními činnostmi HZS i s technikou, kterou používají. Podíváme se, jak je vybavené hasičského vozidlo, k čemu slouží jednotlivé nástroje, nářadí a ochranné prvky – vybavení každého hasiče. Sdělí nám, v jakých situacích nám hasiči pomáhají. V rámci exkurze účastníci vedle představení techniky obdrží informace o prevenci a sebeochraně při mimořádných událostech. Hasiči nám umožní si prohlédnout objekt a doplní nám některé zvídavé dotazy našich malých čtenářů. Co dělá hasič, když nehoří? Kde hasič odpočívá?

Rezervace míst na e-mailu: info@knihovnaneratovice.cz nebo tel.: 315 682 307.

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.