Tvořivá dílna: Květináčky se sádrovým dekorem

Tvořivá dílna: Květináčky se sádrovým dekorem

V pondělí 16. září od 15 hodin.

Květináčky si možno přinést vlastní (ne plastové) nebo koupit na místě.
Místo rostliny také možno ozdobit květináč aranží z přírodnin.

Vstupné 30,- Kč.

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.