Vlastivědná vycházka do Lobkovic

Vlastivědná vycházka do Lobkovic

Pondělí 7. října sraz v 16:30 před knihovnou, v 17:00 v Lobkovicích u vstupu do zámku.

Prohlídka hrobky F. Palackého, prostor zámku, zvonice a bývalé karbidky v lobkovickém mlýně.

Ve spolupráci s Lobkovice, o.s.

Rezervujte si místa: 315 682 307 nebo info@knihovnaneratovice.cz
Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.