V. ročník literární soutěže ,,Neratovice žijí!?”

V. ročník literární soutěže ,,Neratovice žijí!?”

Městská knihovna Neratovice vyhlašuje V. ročník literární soutěže “Neratovice žijí!?” na téma „Člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk.

Téma nabízí mnoho možností zpracování, které může zahrnovat např. tyto okruhy:

  • pojem domova – čím pro nás je, co ho vytváří (osobně i v širších kulturních či geografických souvislostech)
  • vzpomínky na domov, proměny vnímání domova v průběhu života
  • radosti a těžkosti při změně domova očima dětí či dospělých
  • přistěhovalectví do ciziny, situace cizinců v naší/ jiné zemi
  • ztráta domova v důsledku přírodních či jiných katastrof a mnohé další

Soutěž potrvá do 28. 2. 2023.

Soutěžit lze v těchto kategoriích: próza (povídka), publicistika (reportáž, fejeton, črta, literatura faktu, esej), poezie, komiks či výtvarné dílo. Přijímáme práce původní, dosud nikde nepublikované, rozsahem přiměřené (cca od 1 do 10 stran). Literární práce můžete předat či zaslat v psané, tištěné či elektronické podobě (textové formáty MS Word, Open Office). Výtvarné práce by měly odpovídat formátu A4 nebo A3.

Soutěž je určena široké veřejnosti i školám a není věkově omezena.

K odevzdaným pracím, prosíme, připojte své jméno, věk a kontaktní údaje.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny a zveřejněny v březnu 2023.

Kontaktní adresa: Městská knihovna Neratovice, nám. Republiky 1399 nebo info@knihovnaneratovice.cz