Provoz knihovny v prosinci

Provoz knihovny v prosinci

Knihovna bude uzavřená od 23. prosince a znovu otevřeme 3. ledna. Bibliobox bude během uzavírky také mimo provoz.

Opatření ve výpůjčních službách

Knihovna je otevřená v běžné otevírací době a našich služeb může využít kdokoliv za dodržení těchto opatření: správně nasazený respirátor, dezinfekce rukou při vstupu do knihovny a odstup od ostatních čtenářů alespoň 2 m. V knihovně může být v jednu chvíli maximálně 20 čtenářů.

Opatření při akcích knihovny

Při účasti více jak 20 osob na akci Vás musíme požádat o prokázání bezinfekčnosti ON. V současné době se můžete prokázat buď certifikátem o ukončeném očkování nebo potvrzení o prodělaném nemocnění v posledních 180 dnech.

PCR testem starým nejdéle 72 h se mohou prokázat:

  1. osoby do 18 let
  2. osoby, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci
  3. osoby, od jejichž očkování proti covid-19 uběhlo méně než 14 dní

Bezinfekčnost není třeba prokazovat na akcích do 20 osob a u dětí mladších 12 let.