Hlavy otevřené

Hlavy otevřené

Ve středu od 15 hodin:

22. září – Vyhledávání informací
6. října – Citace
3. listopadu – Čtení s porozuměním
1. prosince – Tvorba a zapamatování osnovy prezentace a referátu
12. ledna – Tvorba prezentace a normostrana
23. února – Učení dlouhých seznamů
9. března – Cvičení prostorové představivosti

Vstup volný.
Nutná předchozí rezervace míst na: 315 682 307 nebo info@knihovnaneratovice.cz
Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.