BOOKSTART přivádí ke čtení už i kojence

BOOKSTART přivádí ke čtení už i kojence

Co je BOOKSTART?

Bookstart je v knihovnách mezinárodně rozšířený program, u nás známý pod názvem S knížkou do života. V projektu Bookstart chceme dlouhodobě podporovat řečové a jazykové schopnosti nejmenších dětí, rozvíjet jejich myšlení, přivést je k zájmu o knížky, a tím i rozvíjet jejich dovednosti předčtenářské a později čtenářské. Jak? Především slovní komunikací a společnou četbou.

Na otázku, proč jsou tyto snahy tak důležité, odpovězme citátem z webu Bookstartu:

Dětští psychologové a neurologové, pedagogové i logopedi stále častěji zdůrazňují, že intenzivní slovní komunikace a čtení (předčítání) dětem již od kojeneckého věku u nich později vede k lepší gramotnosti, větší představivosti i bohatší slovní zásobě. Pokud se tedy s dětmi hodně mluví a čte již v průběhu prvních tří let jejich života, kdy se jejich řečové centrum intenzivně rozvíjí, děti dříve mluví, čtou i píší, jsou lepšími čtenáři a později i studenty. Vyhnou se tak eventuálním problémům s vnímáním a chápáním mluveného slova či potížím s vyjadřováním, které může způsobovat nahrazování verbální komunikace komunikací vizuální (tj. s použitím telefonu, tabletu, počítače, televize apod).

Již v kojeneckém věku by mělo mít dítě dostatečnou nabídku nejrůznějších podnětů, mezi něž knížky rovněž patří. Knihy mohou být zdrojem zážitků a poznání třeba již pro šestiměsíční dítě. Výzkumy ukazují, že když se šestiměsíčnímu miminku denně čte (ve smyslu společného prohlížení si obrázků se slovním doprovodem po několik málo minut), již ve dvanácti měsících lépe rozumí a reprodukuje slova a významy. Právě při prohlížení obrázků dochází k propojování vizuálního vnímání se sluchovým (tj. obrazu se zvukem a jeho významem). Mluvit s dětmi, ať už s obrázky nebo bez, je velmi potřebné zvláště v jejich předřečovém období, kdy samy ještě nemluví, ale naslouchají. To jim, byť zatím jen v představách, pomáhá tvořit hlásky, které tak později lépe zrealizují. Čtení má však pozitivní vliv na rozvoj i všech ostatních složek osobnosti dítěte, od sociálních přes intelektuální a emoční.

Jak pravidelné předčítání pomáhá dětem?

 • rozvíjí jejich aktivní i pasivní slovní zásobu, umožňuje snadnější vyjadřování
 • rozvíjí samostatné myšlení, představivost
 • zlepšuje soustředění, trénuje paměť
 • uspokojuje emoční potřeby dítěte, rozvíjí jeho emoční inteligenci, posiluje sebevědomí
 • upevňuje blízký vztah mezi předčítajícím a dítětem
 • umožňuje osobní růst a přináší příležitost k sebereflexi
 • přináší všeobecné znalosti a rozumový rozvoj
 • formuje čtecí a písemné návyky
 • učí morálním hodnotám, rozlišování dobra a zla
 • kultivuje estetické vnímání
 • zabraňuje vzniku závislosti na elektronických médiích
 • je kvalitním vyplněním volného času, zdrojem zábavy

Tento článek je úvodem k seriálu BOOKSTART na doma, který vám přinese tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

Na co se můžete těšit příště? Povíme si, jaké knížky dětem vybírat a jak s nimi číst.

Zdroje: https://www.sknizkoudozivota.cz, https://www.booktrust.org.uk/