BOOKSTART: Cesta ke čtenářství

BOOKSTART: Cesta ke čtenářství

Jaké knížky nejmenším dětem vybírat?

Od 1 měsíce

Než si budeme moci s dětmi začít prohlížet první knížku, uplyne od jejich narození nejspíše několik měsíců. Co však pro již jednoměsíční dítě můžeme udělat, je poskytnout mu dostatek podnětů pro zrakovou stimulaci. Znamená to zejména umístit např. hračky, obrázky, látky apod. s obrazci v kontrastních černobílých barvách v blízkosti do 30 cm od jejich očí. Několik minut denně postačí k tomu, aby děti stimulovaly nejen zrak (zlepší se schopnost zaměřit se na viděné, rozlišovat), ale i celkový vývoj mozku (soustředění, proces přijímání nových informací).

Od 2 měsíců

Od druhého měsíce začne dítě rozlišovat základní barvy, zejména červenou, pak i zelenou či žlutou. Zaujmou je právě barevné kontrasty a výrazné tvary. Naopak pastelové barvy, šedou nebo hnědou takřka nevnímají.

6 – 12 měsíců

Ve věku 6 – 12 měsíců je pro dítě důležité, aby obrázky v knížkách měly výrazné (ideálně černé) kontury, tedy čitelnou siluetu. Jasné obrysy pomáhají rozvíjet rozlišování jednotlivých tvarů obrazců, předmětů či postav, což zároveň dítěti umožňuje ztotožňovat obraz v knize s jeho skutečnou podobou. Pro schopnost rozlišování je rovněž vhodné, aby zobrazené předměty měly jednobarevné pozadí, aby jedna stránka neobsahovala více než jeden obrázek a aby byl celý obrázek pokud možno vymezen rámečkem.

Od 1 roku

Orientace v obrazovém prostoru a schopnosti vnímání se postupně zlepšují, takže starší děti již bez problémů pojmou složitější výjevy a zaplněnější stránky.

Jak spolu číst?

Společné “čtení knížky“ s šestiměsíčním dítětem je ještě velmi limitované, jeho pozornost vydrží třeba jen dvě minuty, kdy si můžeme společně prohlédnout např. první a poslední stránku leporela a přejít opět k jiné činnosti. Avšak již v 15 měsících můžeme zvládnout přečíst (tj. prohlédnout, ukazovat, okomentovat) i celé leporelo. Důležité je respektovat, co dítě zaujme, na co ukazuje, kam samo obrací listy.

Při společném čtení pojmenováváme jednotlivé věci a jednoduché děje na obrázcích, klademe cílené otázky, opakujeme slova, měníme tón i barvu hlasu, můžeme použít gesta či napodobovat zvuky. Při četbě si všímáme, jestli dítě něco neruší, aby se mohlo u knihy soustředit.

Při volbě knih není na škodu vracet se ke stejným, oblíbeným titulům, ba naopak. Opakováním si děti upevňují své poznatky (řečové, paměťové, vizuální) a rády znovuprožívají potěšení z obrázků, které je poutají intelektuálně či citově. Zvláště v propojení s emocemi si pak dobře zafixují význam slov a díky vlastní zvědavosti samovolně procvičují práci se slovy.

Pro jakoukoliv hru a činnost s novými podněty je dobré, aby vládla pohoda a dítě bylo odpočaté. Pokud prožíváme čas strávený nad knížkou příjemně, těšíme se z poznávání nových věcí a sdílíme své zážitky a pocity s laskavým dospělým, budeme nejspíše i v budoucnu považovat čtení knížek za lákavé a uspokojivé. Základy budoucího čtenářství tak vznikají právě díky těmto raným zážitkům v rodině.

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přinese tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

Minulý týden jste si mohli přečíst úvodní článek.