50. výročí úmrtí Františka Hrubína: soutěžní křížovka

50. výročí úmrtí Františka Hrubína: soutěžní křížovka

Letos 1. března uplyne 50 let od úmrtí významného českého spisovatele Františka Hrubína. Rádi bychom čtenářům připomněli trochu zábavnější formou jeho život a díla.

Připravili jsme si pro vás krátké povídání o tomto významné autorovi, které vám poslouží jako nápověda pro následující křížovku s tajenkou. A kdo bude chtít luštit dál, ať nezapomene vyzkoušet také přesmyčky složené z názvů Hrubínových děl. Své tipy si pak může ověřit kliknutím na odkaz do našeho katalogu, kde si danou knihu můžete rovnou vypůjčit. Tak s chutí do toho!

Soutěž ukončena

Výherce:

Knihu Lucindy Riley – Motýlí pokoj vyhrála čtenářka K. H., kterou kontaktujeme e-mailem. Gratulujeme vítězce a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Křížovka

Odkaz: > elektronické luštění křížovky <

Křížovku můžete také získat tištěnou u výdejního okénka knihovny. Nápověda pro křížovku je níže – článek Život Františka Hrubína.

Tajenku nám pošlete na e-mail: info@knihovnaneratovice.cz nebo tištěnou vyplněnou křížovku odevzdejte v knihovně. Na výherce čeká knižní cena.

správně vyluštěná křížovka:

tajenka křížovky: VYŠEHRADSKÝ

 

Přesmyčky

Vzpomenete si ze školy na některou básnickou sbírku Františka Hrubína?

ZNÁPÍVO Z DKÁLY (řešení)
ZMĚE SDUČKIA (řešení)
HOŠIMRIA (řešení)
RACMONE POR KLODŘÍKVU (řešení)

Hrubín se projevil také jako úspěšný dramatik. Poznáte jeho nejznámější hru?

SOPRVNÁ NĚLEDE (řešení)

Každý z nás však bude znát tohoto autora pro jeho dětskou tvorbu:

ŠLÍPAČEK VŠERŮ A PÁHEDOK (řešení)
ŘKETÍJE IS ES MUNO (řešení)
KŘÁKTUO A OLIBÍ (řešení)

 

Život Františka Hrubína (nápověda pro křížovku)

František Hrubín se narodil 17. září 1910 na Královských Vinohradech v Praze. Když jeho tatínek v roce 1914 narukoval do války, odešla matka se třemi dětmi k rodičům do Lešan. Tam František prožil dětství. Okolí posázavských Lešan, které zobrazil například v dílech Romance pro křídlovku, Zlatá reneta či Lešanské jesličky, zůstalo jeho celoživotní inspirací.

Ve dvanácti letech se vrátil do Prahy, aby nastoupil na gymnázium. V období dospívání se zde seznámil a spřátelil například s Josefem Horou, Jaroslavem Seifertem či Františkem Halasem.

Po studiích od roku 1934 pracoval jako knihovník v Městské knihovně v Praze a pak na ministerstvu informací. Spisovatelem z povolání se stal teprve po válce o 12 let později. V tomto období se také výrazně podílel na založený dětského časopisu Mateřídouška.

Také Františkovi se narodily dvě děti. Ty ho inspirovaly k psaní básniček a říkadel, kterými proslul mezi dětmi z celého světa. I vám se jistě z dětství vybaví verše z knížek Kuřátko a obilí, Špalíček pohádek, Pohádka o Květušce a její zahrádce či Říkejte si se mnou. Většinu z nich ilustroval Jiří Trnka.

Přechod k dětské literatuře Hrubín zpečetil v roce 1956, kdy společně s Jaroslavem Seifertem vystoupil na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů s ostrou kritikou společnosti. Jeho vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, později, na několik let, mohl psát maximálně pro děti.

Přesto k vrcholu Hrubínovy pozdní tvorby patří známá lyrickoepická báseň Romance pro křídlovku. Toto dílo si vybral režisér Otakar Vávra v roce 1966 pro svou filmovou adaptaci.

A nebyla to náhoda, jelikož snímkem vrcholí Hrubínova a Vávrova spolupráce – režisér předtím adaptoval také drama Srpnová neděle a prózu Zlatá reneta.

František Hrubín zemřel 1. března 1971 a byl pochován na jednom významném pražském hřbitově. Na kterém? To se dozvíte po vyluštění naší křížovky.

Pokud se o Františku Hrubínovi chcete dozvědět další věci, můžete využít například Wikipedie František Hrubín

> Prohlédnout si ostatní soutěže <