BOOKSTART na doma: Emocionální výchova

BOOKSTART na doma: Emocionální výchova

Rozpoznávat a zvládat své emoce je nelehký úkol často i pro rodiče samotné. Pomozme našim dětem rozvíjet jejich emoční inteligenci již odmalička.

Jakmile začneme rozeznávat emoce svých dětí, můžeme dětem pomoci si je uvědomit, společně o nich mluvit, pojmenovat je a vysvětlit si, co a proč cítíme. Díky různým hrám na pocity či prohlížením knížek s touto tématikou, si děti mohou prožít různé situace, které jim dají příležitost rozvíjet svou představivost, empatii i pochopení různých typů lidského chování. Samy k tomu budou potřebovat naši empatii, rozvahu a vzor v našem vlastním chování.

Inspiraci k dětským rozhovorům o emocích a k emocionální výchově můžete načerpat v následujících knihách.

Knížky určené pro čtení s dětmi:

Knížky určené pro rodiče:

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

  1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
  2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
  3. Jak rozvíjet řečové schopnosti u malých dětí
  4. Řeč a motorika
  5. Rozvoj zrakového vnímání: barvy
  6. Rozvoj sluchového vnímání