Bookstart na doma

Bookstart na doma

Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu.

Maria Montessori (1870-1952)

Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který respektuje vývojové potřeby dítěte s ohledem na jednotlivá senzitivní období, kdy dítě prožívá zvýšenou vnímavost pro osvojování si určitých schopností. Důraz je kladen na připravené prostředí a používání specifických pomůcek, které si však do značné míry můžeme zajistit i sami doma. Nejedná se o hračky v pravém slova smyslu, ale o předměty z reálného života, díky kterým dítě získává praktické dovednosti.

Mysl dětí je absorbující, a proto vstřebává bez rozdílu vše, co ji obklopuje. Vnímá všemi smysly své prostředí, vztahy mezi lidmi, každodenní činnosti a zvyky, všednost i svátečnost, poznává měřítka i hodnotové systémy. Montessori přístup pomáhá dětem přehledně třídit informace, nové poznatky a vjemy a osvojovat si je. Zde vše má svůj řád a jsou dodržovány neměnné postupy, kde se děti učí věcem od nejjednoduššího ke složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu, zleva doprava, shora dolů.

Dospělý je pro děti laskavým průvodcem, který je nechá přistupovat ke každé činnosti svým tvořivým způsobem a respektuje, zda se právě určité činnosti věnovat chtějí či nikoliv, popřípadě jak dlouho či s kým. I zde je důležitá empatie, klid a trpělivost bez posuzující kritiky či přehnané chvály.

O Montessori principech a možnostech jejich uplatnění ve výchově a vzdělávání dětí se můžete dozvědět více v těchto publikacích:
Montessori knížky pro děti:

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když jsou akce Bookstart v knihovně zrušené

  1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
  2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
  3. Jak rozvíjet řečové schopnosti u malých dětí
  4. Řeč a motorika
  5. Rozvoj zrakového vnímání: barvy
  6. Rozvoj sluchového vnímání
  7. Emocionální výchova