Národní digitální knihovna – Díla Nedostupná Na Trhu (DNNT)

Národní digitální knihovna – Díla Nedostupná Na Trhu (DNNT)

Městská knihovna Neratovice uzavřela s Národní knihovnou smlouvu na využívání Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu. Registrovaní čtenáři knihovny Neratovice tak nyní mohou z domova studovat plné texty digitalizovaných dokumentů (knih, časopisů, novin atd.), nebo pro širší nabídku přímo z terminálu knihovny (vyhrazené PC pro u prvního pultu).

Co je Národní digitální knihovna?

Národní digitální knihovna (dále také jen “NDK”) nabízí ve svém segmentu DNNT – Díla nedostupná na trhu plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2011). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Jaké služby jsou poskytovány?

Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je omezena na vydání do roku 2001, periodika jsou dostupná do roku 2011. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v Městské knihovně Neratovice, která má uzavřenu smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: Zde jsou dostupné knižní publikace vydané do roku 2007 a periodika vydaná do roku 2011. Není možné zhotovení digitální ani tiskové kopie.

Jak postupovat?

  • Na adresu info@knihovnaneratovice.cz napište zprávu: “Souhlasím s poskytnutí své e-mailové adresy Národní knihovně za účelem přístupu do Národní digitální knihovny. Jméno a Příjmení” Zpráva musí být z e-mailové adresy, která je i u Vašeho čtenářského konta v knihovně (musí být aktivní roční zápisné v knihovně).
  • Vaši e-mailovou adresu předáme Národní knihovně a budeme Vás informovat o možnosti aktivace účtu v Národní digitální knihovně.
  • Na stránkách https://ndk.cz/ si aktivujete účet podle návodu: https://ndk.cz/faq#C (přihlášení pomocí účtu ID NDK)