Rešeršní služby

Rešeršní služby zajišťují vyhledávání literatury podle věcných a formálních hledisek zadaných uživatelem (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů atd.). Výsledkem jsou soupisy záznamů dokumentů nebo jejich částí.

Rešeršní služby jsou poskytovány zdarma a jen pro čtenáře knihovny na základě objednávek v knihovně nebo prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře zde:

Druh dokumentu:

Výstup rešerše

Způsob odběru