Besedy pro MŠ

Literární besedy
časová dotace: cca 45 minut

1. Poprvé do knihovny
Seznámení s knihovnou pro děti předškolního věku. Povíme si, k čemu je knihovna dobrá a co v ní najdeme. Čeká nás knižní příběh a aktivity s ním spojené.
klíčová slova: seznámení s prostředím – pohádkový příběh
vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost
klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

2. Čtyři roční období
O ročních obdobích společně sesbíráme informace a poznáme rozdíly mezi nimi pomocí kartiček i obrázků v knížkách, vyzkoušíme si skupinovou práci i rozhýbeme tělo, budeme si povídat i zpívat na téma.
klíčová slova: znaky ročních období – práce s obrazovými informacemi
vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Dítě a jeho psychika
klíčové kompetence: k učení, komunikativní

3. Jazyková rozcvička aneb tak trochu logopedická hodinka
Procvičíme jazyk, oči i uši např. čtením příběhu se zaměřením na určité písmeno, básničkami a říkadly, hrou s obrázky na kartičkách a dalšími aktivitami.
klíčová slova: řeč a naše tělo – sluchová a jazyková cvičení – motorika
vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč)
klíčové kompetence: k učení, komunikativní

Zážitkové čtení (pro předškoláky):
Interaktivní čtení příběhu či části knihy zaměřené na porozumění textu či obrazu. Ke vcítění se
do děje nám pomohou některé metody kritického myšlení, díky nimž rozvíjíme fantazii a myšlení dětí.
časová dotace: 45 – 60 min.

1. Příběh o žabákovi, který pozná, že strach má velké oči
Vlastní zkušenosti a zážitky se strachem porovnáme s těmi žabákovými nad knížkou Kitty Crowther „Skříp, škráb, píp a žbluňk“. Budeme číst nejen text, ale zejména ilustrace, které pomohou rozvinout naši představivost.
klíčová slova: strach z neznáma – emoce a my

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý
Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

2. Ptáček a lev
V knížce francouzské autorky Marianne Dubuc se vžijeme do poetického příběhu dvou zvířecích přátel plného citů a pocitů, poznáme sílu přátelství.
klíčová slova: zvířecí příběhy – střídání ročních období – přátelství a prosociální chování

vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět
klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

3. Madlenka a brejličky
Nosit brýle není žádná ostuda, pro někoho nezbytnost, pro někoho zábava…
Jak Madlenka objevila svět za sklíčky brýlí poznáme ve stejnojmenné knížce Michaely Bergmannové.
klíčová slova: příběhy ze života dětí – zrakový handicap

vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika
klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

V případě zájmu o nabízené besedy volejte na telefonní číslo 315 601 119 nebo pište na adresu: info@knihovnaneratovice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS V KNIHOVNĚ