Besedy pro MŠ

Všeobecně vzdělávací pořady

    1. Poprvé do knihovny

Seznámení s knihovnou pro děti předškolního věku. Povíme si, k čemu je knihovna dobrá a co v ní najdeme. Čeká nás knižní příběh a aktivity s ním spojené.

klíčová slova: seznámení s prostředím – pohádkový příběh

vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

    1. Čtyři roční období

O ročních obdobích společně sesbíráme informace a poznáme rozdíly mezi nimi pomocí kartiček i obrázků v knížkách, vyzkoušíme si skupinovou práci i rozhýbeme tělo, budeme si povídat i zpívat na téma.

klíčová slova: znaky ročních období – práce s obrazovými informacemi

vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Dítě a jeho psychika

klíčové kompetence: k učení, komunikativní

 

    1. Jazyková rozcvička aneb Tak trochu logopedická hodinka

Procvičíme jazyk, oči i uši např. čtením příběhu se zaměřením na určité písmeno, básničkami a říkadly, hrou s obrázky na kartičkách a dalšími aktivitami.

klíčová slova: řeč a naše tělo – sluchová a jazyková cvičení – motorika

vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč)

klíčové kompetence: k učení, komunikativní

Zážitkové čtení pro předškoláky:

Interaktivní čtení příběhu či části knihy zaměřené na porozumění textu či obrazu. Ke vcítění se do děje nám pomohou některé metody kritického myšlení, díky nimž rozvíjíme fantazii a myšlení dětí.

    1. Já nejsem tvoje maminka

Jednou najde veverčák před svým domem neznámou kouli, ze které se vyloupne zvláštní chlupaté stvoření. Počáteční nezájem o neznámého návštěvníka však skončí nečekaným přátelstvím. Příběh francouzské autorky Marianne Dubuc nám dokáže, že v nouzi poznáš přítele.

klíčová slova: předvídání z textu a ilustrací – zvířecí příběhy – přátelství a prosociální chování

vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět

klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

    1. Dlouhá cesta

S trpaslíkem Františkem se vydáme na cestu za poznáním. Jak rozmanitý může svět být a co František najde na konci cesty, se dozvíme v knížce Petra Horáčka.

klíčová slova: předvídání z textu a ilustrací – domov a svět kolem nás

vzdělávací oblasti: Dítě a svět

klíčové kompetence: k učení, komunikativní

 

V případě zájmu o nabízené besedy volejte na telefonní číslo 315 601 119 nebo pište na adresu: info@knihovnaneratovice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS V KNIHOVNĚ