Lekce informační výchovy pro 8. – 9.třídy ZŠ, Gymnázia a SŠ

Lekce 1. – Informační zdroje, rešerše

Časová dotace 90 minut

Lekce zaměřená na seznámení s vybranými informačními zdroji:

 • elektronický katalog knihovny
 • Souborný katalog ČR
 • Jednotná informační brána
 • volně dostupné oborové databáze
 • databáze článků z novin, časopisů a dalších zdrojů
 • Národní digitální knihovna
 • rešerše
 • referenční služby knihoven

Lekce 2. – Informační zdroje – použití v praxi

Časová dotace 90 minut

Navazující lekce prakticky zaměřená na vyhledávání informací:

 • vyhledání bibliografických údajů na dané téma
 • vypracování základní rešerše na dané téma
 • analýza vyhledaných informací, rozlišení relevantních zdrojů a informací

Lekce 3. – Informační gramotnost

Časová dotace 90-120 minut

Lekce zaměřená na sepsání seminární práce. Žák by měl být po ukončení lekce schopen vyhledat si potřebné informace v tištěném textu i na internetu, umět si vypracovat osnovu pro napsání práce, seznámí se podrobněji s citační etikou, učí se referovat o své práci a učí se ocenit práci ostatních.

Lekce 4.

Po domluvě se zaměstnanci knihovny lze vytvořit speciální program dle Vašich požadavků, pro doplnění probíraného učiva.

V případě zájmu o nabízené lekce volejte na telefonní číslo 315 682 307 nebo pište na adresu: info@knihovnaneratovice.cz