Besedy pro 1. a 2. ročník ZŠ

Nabídka besed pro 1. stupeň Základní školy

Pořady pro 1. a 2. ročník

Časová dotace: 45 – 60 minut

Všeobecné besedy

  1. Poprvé do knihovny

Seznámení s knihovnou pro mladší školní věk. Odpovíme si na otázky co a jak si v knihovně půjčovat, jak se vyznat v knižním fondu i k čemu jsou knihovny dobré. Čeká nás též krátký příběh a práce s textem a ilustracemi.

klíčová slova: specifika a význam knihovny – setkání s knihou

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět

klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské

  1. Čeští autoři knih pro děti

Představíme si tvorbu jednoho ze současných českých autorů (Ivona Březinová, Daniela Krolupperová nebo Petra Braunová). Přiblížíme nejzajímavější příběhy, témata a hlavní hrdiny autorových knih, poznáme povolání spisovatele. Na ukázkách si též vyzkoušíme několik základních čtenářských strategií (např. předvídání, hledání souvislostí, vyvozování).

klíčová slova: povolání spisovatele – osobnost autora – výběr z tvorby – práce s textem

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

klíčové kompetence: k učení, komunikativní

 

Zážitkové čtení

Interaktivní čtení příběhu či části knihy, při němž vzájemně sdílíme své dojmy a představy. Na text se váží různé činnosti vycházející z metod kritického myšlení, které nám pomohou lépe porozumět a proniknout do textu.

  1. Příběh o žabákovi, který pozná, že strach má velké oči

Vlastní zkušenosti a zážitky se strachem porovnáme s těmi žabákovými nad knížkou Kitty CrowtherSkříp, škráb, píp a žbluňk“. Budeme číst nejen text, ale zejména ilustrace, které pomohou rozvinout naši představivost.

klíčová slova: strach z neznáma – emoce a my

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět

klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

  1. Danda má hlad

Také jste si někdy přáli zvíře k narozeninám? Teta Vilemína to vyřešila po svém. Humor, překvapení i poučení nám přinese kniha Ivony Březinové z edice Prvního čtení. Příběh využijeme i pro rozpoznání rozdílů mezi beletrií a naučnou literaturou.

klíčová slova: předvídání a interpretace textu – představivost – motivace ke čtení

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace

klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

  1. Jak zvířata spí?

Ve stejnojmenné knížce Jiřího Dvořáka objevíme nové informace ze světa spících zvířat a vyzkoušíme si hravou práci s naučným textem.

klíčová slova: spánek a my – spánek zvířat – ilustrace v naučném textu

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda

klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

 

Kulturně historické besedy

  1. Na Vánoce dlouhý noce

Jak prožívali advent a Vánoce lidé dávných časů, jak je prožíváme dnes? Výlet ke kořenům nejdůležitějších svátků roku a jejich zvykům.

klíčová slova: advent – legenda o sv. Mikuláši – zvyky a symboly Vánoc – křesťanský příběh o narození Ježíška

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: komunikativní, občanské

  1. Od půstu k pomlázce

Velikonoční tradice dříve a dnes, proč jsou pro nás Velikonoce důležité a co k nim patří.

klíčová slova: půst lidová magie a jarní zvyky a obřady – velikonoční novozákonní příběh

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: komunikativní, občanské

 

V případě zájmu o nabízené besedy volejte na telefonní číslo 315 601 119 nebo pište na adresu: info@knihovnaneratovice.cz

Těšíme se na Vás v Městské knihovně Neratovice