Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ

I. literární besedy pro 1. a 2. ročník

časová dotace 45-60 minut

 1. Poprvé do knihovny
  varianta 1: stručné seznámení s knihovnou pro mladší školní věk. Povídání o pohádkách, popletená pohádka, četba pohádky, pohádková hra.
  varianta 2: seznámení s knihovnou pro mladší školní věk. Spisovatelé a ilustrátoři, seznámení s knižním fondem. Hádanky, kvíz, hra.
 2. Hravé představení poezie pro děti
  Jednoduché rýmování, skládání slov, vytváření zdrobnělin.
 3. Hrátky se zvířátky, s historií i s dalšími obory
  seznámení dětí s naučnou literaturou, ukázky.
 4. Děti a dětské příběhy
  Astrid Lindgrenová, Petra Braunová, Ivona Březinová…
 5. Zvířata
  povídání a zajímavosti o zvířatech, zvířata v příbězích.
 6. Vánoce
  povídání o významu Vánoc, jak Vánoce slavili naši předkové a jak je slavíme my.
  Vánoční zvyky, jak Vánoce slaví jinde ve světě. Knihy s vánoční tématikou.
 7. Velikonoce
  barevný (pašijový) týden, význam Velikonoc, jejich slavení, knihy s velikonoční tématikou.
 8. Václav Čtvrtek
  o autorovi, ukázky jeho knih, krátké čtení, zábavný kvíz s tématikou Čtvrtkových knih.

II. Projekt pro 1. třídy ZŠ – Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

časová dotace: celoroční projekt

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do
projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se
školami v místě působnosti knihovny. Na konci školního roku jsou děti slavnostně pasovány na
čtenáře.

III. Zážitkové čtení s knížkou pro 1. a 2. ročník

časová dotace 45-60 minut

 1. K. Crowther: Skříp, škráb, píp a žbluňk
  Příběh o žabákovi, který pozná, že strach má velké oči.
 2. I. Březinové: Danda má hlad
  V humorné knize z edice První čtení se dozvíme, co může způsobit nečekaný dárek k narozeninám.

IV. Lekce informační výchovy pro 3. – 5. ročník

časová dotace 45-60 minut

 1. Základní lekce bibliograficko-informační výuky
  O knihovně, rozdělení a řazení literatury, hledání ve volném výběru a v elektronickém katalogu.
 2. Internetová bezpečnost
  Jak se správně chovat na Internetu – o tom, jaké nástrahy na nás číhají ve světě internetu a jak se jim bránit.

V. Literární besedy pro 3. – 5. ročník

časová dotace 45-60 minut

 1. Čeští autoři knih pro děti – Ivona Březinová, Martina Drijverová, Jiří Žáček, Václav Čtvrtek, Bohumil Říha, Vojtěch Steklač. Ukázky z tvorby.
 2. Svět Josefa Lady – povídání o ilustracích, o životě a díle Josefa Lady, hra s ilustracemi. Další slavní ilustrátoři – Aleš, Trnka, Sekora, Zmatlíková, Miler, Pilař, Smetana, Born, Sís, Seifertová, Čech….Seznámení s dílem, ukázky, kvíz.
 3. Dobrodružná literatura – představení žánru, Robinson Crusoe, Lovci mamutů a dílo E. Štorcha, Velké dobrodružství Pepíka Střechy od Pavla Čecha.
 4. Pověsti, báje, legendy – Staré řecké báje a pověsti, Staré pověsti české… kvíz
 5. Detektivky – představení žánru a autorů dětských detektivek, hra na detektivy.
 6. Jaroslav Foglar – představení autora, díla, ukázky, dobrodružný kvíz. Komiksová vydání Foglarových děl, komiks jako dílo.
 7. Na Vánoce dlouhý noce – Jak prožívali Vánoce lidé dávných časů, jak je prožíváme dnes. Výlet ke kořenům nejdůležitějších svátků roku a jejich zvykům.
 8. Od půstu k pomlázce – Velikonoční tradice v literární tradici i běžném životě, symbolika a význam Velikonoc.
 9. Co si lidé vyprávěli… – ústní tradice a pověsti Neratovicka a širšího regionu

VI. Zážitkové čtení s knížkou pro 3. – 6. ročník

 1. S. Tana: Příběhy z konce předměstí: povídky Erik, Naše výprava nebo Dědečkův příběh (pro 3. – 6. třídu). Neobyčejné příběhy australského autora, které probudí naši zvědavost i fantazii.
 2. L. Juráčkové: Kam zmizela Anna? (pro 3. – 5. třídu).
  O dětech pátrajících po osudu dívky z fotografie nalezené ve starém domě. Co víme o minulosti naší vlastní rodiny?
 3. E. Barriose: Ami, chlapec z hvězd (pro 4. – 5. třídu a 2. stupeň)
  Setkání s mimozemskou bytostí – sci fi nebo realita?

Jednotlivou čtenářskou lekci – zážitkové čtení lze na přání připravit i s jiným titulem.

VII. Světoví Češi pro 5. ročník ZŠ

časová dotace: 2 vyučovací hodiny

– formou samostatné práce děti ve dvojicích zpracují dané texty o významných osobnostech z našich novějších dějin, které potom prezentují stručně ostatním. Lekce dětem přinese nové poznatky z naší historie a navíc se učí samostatné práci s textem.

Na objednání je možné připravit podobným způsobem lekce na téma:

 1. Cesty dětí do staletí
 2. Velká encyklopedie přírody
 3. Zábava i nebezpečí na internetu

VIII. Galerie aneb Arturovo dobrodružství pro 1. stupeň

časová dotace: 2 vyučovací hodiny

– nahlédnutí do světa české výtvarné moderny 20. století s knihou Marcely Konárkové

IX. Náš svět – pro 1. i 2. stupeň

časová dotace: 2 vyučovací hodiny

– pohledy na vesmír, Zemi, přírodu a kultury světa s mapami a knihou Terezy Říčanové „Obrazy světa“.
Témata:

 1. Vesmír a představy o světě
 2. Vzduch v životě, mýtech a pohádkách
 3. Moře – život v něm, moře v mýtech a příbězích
 4. Podzemí – co o něm víme a nevíme, mýty a představy o podsvětí
 5. Říše sněhu a ledu – skutečnost, mýty a příběhy
 6. Mýty a příběhy z džunglí a pouští
 7. Les skutečný a pohádkový
 8. Zahrady – význam a vznik zahrad, příběhy ze zahrad

 

V případě zájmu o nabízené lekce volejte na telefonní číslo 315 682 307
nebo pište na
adresu: info@knihovnaneratovice.cz
Těšíme se na Vás v Městské knihovně Neratovice