Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ

Také jako dokument PDF ke stažení zde

I. Literární besedy pro 1. a 2. ročník

časová dotace: 45 – 60 minut

1. Poprvé do knihovny

Seznámení s knihovnou pro mladší školní věk. Odpovíme si na otázky co a jak si v knihovně půjčovat, jak se vyznat v knižním fondu i k čemu jsou knihovny dobré…

Čeká nás též krátký příběh a práce s textem a ilustracemi.

klíčová slova: specifika a význam knihovny – setkání s knihou

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět

klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské

2. Hravé představení poezie pro děti

Co je to poezie, jaké má znaky a prostředky. Seznámení s našimi největšími básníky, ukázky. Jednoduché rýmování, skládání slov, vytváření zdrobnělin…

klíčová slova: znaky poezie – lidová x umělá poezie – nejznámější básníci

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

3. Čeští autoři knih pro děti

Vyberte si svého oblíbeného autora a představíme Vám jeho tvorbu. Přiblížíme nejzajímavější příběhy, témata a hlavní hrdiny autorových knih, poznáme povolání spisovatele. Na ukázkách si též vyzkoušíme několik základních čtenářských strategií (např. předvídání, hledání souvislostí, vyvozování apod.). Jsou tu pro Vás např. Ivona Březinová, Daniela Krolupperová, Petra Braunová, Miloš Kratochvíl, Pavel Čech a mnozí další….

klíčová slova: povolání spisovatele – osobnost autora – výběr z tvorby – práce s textem

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

II. Literární besedy pro 3. – 5. ročník

časová dotace: 45 – 60 minut

1. Čeští autoři knih pro děti

Vyberte si svého oblíbeného autora a představíme Vám jeho tvorbu. Přiblížíme nejzajímavější příběhy, témata a hlavní hrdiny autorových knih, poznáme povolání spisovatele. Na ukázkách si též vyzkoušíme několik základních čtenářských strategií (např. předvídání, hledání souvislostí, vyvozování apod.). Jsou tu pro Vás např. Ivona Březinová, Daniela Krolupperová, Petra Braunová, Miloš Kratochvíl, Jaroslav Foglar, Eduard Štorch a mnozí další….

klíčová slova: povolání spisovatele – osobnost autora – výběr z tvorby – práce s textem

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

2. V rytmu poezie

Poezie je všude kolem nás – jak se v ní vyznat a jaké skýtá možnosti ? Poznáme jak tvoří skuteční básníci, objevíme i básníky v nás.

klíčová slova: pojmy ze světa poezie, druhy veršů – lidová a autorská poezie – rýmujeme sami

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

3. Svět ilustrací

Co je a k čemu slouží ilustrace, jak vzniká a je vůbec ilustrace důležitá ?…

Některé známé ilustrace si nejen prohlédneme, ale možná i některé stvoříme.

klíčová slova: smysl knižní ilustrace – oblíbení autoři ilustrací – propojení obrazu a textu

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální

4. Pověsti, báje a legendy

Setkání se třemi literárními žánry – co je spojuje a rozděluje poznáme nad ukázkami textů. Závěrem vyzkoušíme prací ve skupině i svou tvořivost a literární cítění.

klíčová slova: charakteristika žánrů – ukázky regionální i světové literatury

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské

5. Komiks

Propadněte kouzlu bublin – seznámíte se s komiksem jako žánrem literatury, jeho stručnými dějinami a jeho předními představiteli. Budete si také trochu hrát a zkusíte vlastní komiksový strip.

klíčová slova: co je to komiks – panel – strip – typy komiksů – světový komiks – český komiks

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

6. Horor není fantasy, fantasy není sci-fi

Pomocí myšlenkových map zjistíme, čím se liší a co spojuje literární žánry horor, sci-fi a fantasy.

klíčová slova: čtenářská gramotnost – myšlenkové mapy

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní

7. Když zvířata mluví aneb Bajky

Poznáme žánr bajky teoreticky i na vlastní kůži – za pomoci pracovních listů, dramatizace příběhu a jednoho pokusu.

klíčová slova: charakteristika bajky a zvířecí pohádky – zvířata a jejich role – pointa bajky

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace

Klíčoví kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální, občanské

8. Co si lidé vyprávěli…

Jaké dávné příběhy bychom měli my z Neratovicka znát a proč? Některé z nich oživíme společně s místy, kde se udály. Rovněž si odpovíme na otázky, co je to ústní tradice, kdo byli lidoví vypravěči či co je to černá hodinka.

klíčová slova: ústní tradice a literatura – regionální pověsti – památná místa kraje, kde žijeme

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, občanské

9. Jak napsat dobrou esej? (pro 5. třídu)

Není nic lehčího než napsat esej, že? Ale bude ta esej dobrá? Bude mít děj? A co do ní vlastně napsat? Pomocí myšlenkových map napíšeme esej, jaká se nám ještě nepovedla.

klíčová slova: čtenářská gramotnost – eseje – psaní – rozvoj fantazie

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace

klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů

III. Lekce informační výchovy pro 3. – 5. ročník

časová dotace: 45 – 60 minut

1. Základní lekce bibliograficko – informační výuky

O knihovně, rozdělení a řazení literatury, hledání ve volném výběru a v elektronickém katalogu.

klíčová slova: typy knihoven – rozdělení knih – naučná literatura x beletrie – řazení knih – elektronický katalog – informační gramotnost

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní

2. Internetová bezpečnost

Jak se správně chovat na Internetu – o tom, jaké nástrahy na nás číhají ve světě internetu a jak se jim bránit.

klíčová slova: internet a sociální sítě – počítačová a informační gramotnost

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní

3. Poznejme, co je to naučná literatura – hravě!

Seznámení dětí s naučnou literaturou, orientace ve fondu a v řazení naučných knih. Děti si vyzkouší konkrétní vyhledávání jak v regále, tak i v elektronickém katalogu. Hravé úkoly.

klíčová slova: obory naučné literatury – systém řazení knih podle MDT – vyhledávání – elektronický katalog – informační gramotnost

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní

IV. Kulturně-historické besedy pro 1. – 5. ročník

časová dotace: 45 – 60 minut

1. Na Vánoce dlouhý noce

Jak prožívali advent a Vánoce lidé dávných časů, jak je prožíváme dnes? Výlet ke kořenům nejdůležitějších svátků roku a jejich zvykům.

klíčová slova: půst – adventní obchůzky a legenda o sv. Mikuláši – lidové tradice – symboly Vánoc – křesťanský příběh o narození Ježíška

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: komunikativní, občanské

2. Od půstu k pomlázce

Velikonoční tradice v literární tradici i běžném životě, symbolika a význam Velikonoc.

klíčová slova: půst – lidová magie a jarní zvyky a obřady – velikonoční novozákonní příběh

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: komunikativní, občanské

V. Zážitkové čtení s knížkou podle výběru

časová dotace: 45 – 60 minut

Zážitkové čtení

– interaktivní čtení příběhu či části knihy, při němž vzájemně sdílíme své dojmy a představy.

Na text se váží různé činnosti vycházející z metod kritického myšlení, které nám pomohou lépe porozumět a proniknout do textu.

1. Příběh o žabákovi, který pozná, že strach má velké oči (pro 1. – 2. třídu)

Vlastní zkušenosti a zážitky se strachem porovnáme s těmi žabákovými nad knížkou Kitty Crowther „Skříp, škráb, píp a žbluňk“. Budeme číst nejen text, ale zejména ilustrace, které pomohou rozvinout naši představivost.

klíčová slova: strach z neznáma – emoce a my

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

2. Danda má hlad (pro 1. – 2. třídu)

Také jste si někdy přáli dostat zvíře k narozeninám? Teta Vilemína to vyřešila po svém… Humor, překvapení i poučení nám přinese kniha Ivony Březinové z edice Prvního čtení. Příběh využijeme i pro rozpoznání rozdílů mezi beletrií a naučnou literaturou.

klíčová slova: příběhy ze života dětí – fantazie v beletrii – naučná literatura: masožravé rostliny

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

3. Jak zvířata spí? (pro 1. – 2. třídu)

Ve stejnojmenné knížce Jiřího Dvořáka objevíme nové informace ze světa spících zvířat a vyzkoušíme si hravou práci s naučným textem.

klíčová slova: spánek a my – spánek v životě zvířat – ilustrace v naučném textu

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

4. Život s handicapem očima dětí (pro 2. – 3.třídu)

Jeden se učí ovládat elektrický vozík, druhý se učí být dobrým asistenčním psem. Zvládnou to?

Nejen to se dozvíme v knížce Ivony Březinové „Kluk a pes“.

klíčová slova: co je handicap – pomůcky handicapovaných lidí – role asistenčních zvířat – realita kolem nás – příběhy ze života dětí

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Etická výchova

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

5. Když nemáte rodinu… (pro 3. – 5. třídu)

S lehkým nadhledem se dotkneme tématu dětské adopce, šikany a rodičovské lásky. Knížka Fridy Nilsson „Gorila a já“ zaujme i pobaví.

klíčová slova: příběhy ze života dětí – chybějící rodina – šikana mezi námi – životní (ne)jistoty – absurdní prvky v literatuře

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, občanské

6. Cizincem ve své zemi (pro 3. – 5. třídu)

Jak se žije příslušníkům etnických menšin u nás, kdo je cizinec a kdo našinec, jak se můžeme cítit my v cizí zemi… Prostřednictvím příběhu Aleny Ježkové „Dračí polévka“ o vietnamském chlapci v Čechách se pokusíme rozplést klubko problémů s etnickou odlišností…

klíčová slova: etnická odlišnost a multikulturalita – etnocentrismus – kulturní tradice, jedinec a společnost – příběhy ze života dětí

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

7. Holka nebo kluk? (pro 5. třídu)

Jsem jiný, ale ne horší. Sebeúcta, vzájemná tolerance a touha po uznání – samozřejmé, ale někdy přeci jen nenaplněné hodnoty. Umíme si skutečně poradit s odlišností ostatních ? Tentokrát na téma sexuálních menšin s knihou Davida Walliamse „Kluk v sukních“.

klíčová slova: příběhy ze života dětí – gender a děti – společenská nerovnost

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální

8. Ve znamení žluté hvězdy (pro 5. třídu)

Vzpomínky a literární příběhy dětí nám přiblíží tragické osudy židovských rodin za 2. světové války. Pokusíme si přiblížit, co všechno může způsobit nesnášenlivost mezi lidmi, jaká nařízení tehdy platila a jak zasáhla do života obyčejných lidí. Inspirujeme se knížkou Karen Levinové „Hanin Kufřík“ i dalšími.

klíčová slova: realita 2. světové války – dobová osobní svědectví – holocaust – koncentrační tábory

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

Jednotlivou čtenářskou lekci – zážitkové čtení lze na přání připravit i s jiným titulem.

VI. Literární workshop s příběhy osobností, které proslavily naši zem (pro 5. třídu)

časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Nakolik jste zdatní v práci s textem? Umíte vybrat nejdůležitější informace, vyvozovat z textu, shrnovat obsah…? To zjistíte při workshopu s knížkami Jany Jůzlové a Jiřího Fixla „Světoví Češi I. a II.“ o významných osobnostech novějších českých dějin. Výjimeční lidé a jejich pozoruhodné osudy se stanou tématem pro skupinovou práci s textem, která prověří nejen čtenářské dovednosti dětí, ale i jejich schopnost porozumět textu, jazykovou připravenost a způsobilost prezentovat zpracované téma stručně ostatním.

klíčová slova: osobnosti českých dějin – funkční čtenářská gramotnost

Vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Na objednání je možné připravit podobným způsobem lekce na téma:

Cesty dětí do staletí

Velká encyklopedie přírody

Zábava i nebezpečí na internetu

V případě zájmu o nabízené besedy volejte na telefonní číslo 315 601 119 nebo pište na adresu: info@knihovnaneratovice.cz

Těšíme se na Vás v Městské knihovně Neratovice