Nabídka besed pro 1. stupeň ZŠ

Besedy pro 1. – 2. ročník ZŠ

časová dotace 45-60 minut

 1. Poprvé do knihovny
  stručné seznámení s knihovnou pro mladší školní věk. Povídání o pohádkách, popletená pohádka, četba pohádky, pohádková hra.
 2. Poprvé do knihovny
  seznámení s knihovnou pro mladší školní věk. Spisovatelé a ilustrátoři, seznámení s knižním fondem. Hádanky, kvíz, hra.
 3. Hravé představení poezie pro děti
  Jednoduché rýmování, skládání slov, vytváření zdrobnělin.
 4. Hrátky se zvířátky, s historií i s dalšími obory
  seznámení dětí s naučnou literaturou, ukázky.
 5. Děti a dětské příběhy
  Astrid Lindgrenová, Petra Braunová, Ivona Březinová…
 6. Knihy se zvířecím hrdinou
  Kvak a Žbluňk apod.
 7. Vánoce
  povídání o významu Vánoc, jak Vánoce slavili naši předkové a jak je slavíme my. Vánoční zvyky, jak Vánoce slaví jinde ve světě. Knihy s vánoční tématikou.
 8. Velikonoce
  barevný (pašijový) týden, význam Velikonoc, jejich slavení, knihy s velikonoční tématikou.
 9. Václav Čtvrtek
  o autorovi, ukázky jeho knih, krátké čtení, zábavný kvíz s tématikou Čtvrtkových knih

Besedy pro 3. – 5. ročník ZŠ

časová dotace 45-60 minut

 1. Základní lekce bibliograficko-informační výuky – o knihovně, rozdělení a řazení literatury, hledání ve volném výběru a v elektronickém katalogu.
 2. Čeští autoři knih pro děti – Ivona Březinová, Martina Drijverová, Jiří Žáček, Václav Čtvrtek, Bohumil Říha, Vojtěch Steklač. Ukázky z tvorby.
 3. Svět Josefa Lady – povídání o ilustracích, o životě a díle Josefa Lady, hra s ilustracemi. Další slavní ilustrátoři – Aleš, Trnka, Sekora, Zmatlíková, Miler, Pilař, Smetana, Born, Sís, Seifertová, Čech….Seznámení s dílem, ukázky, kvíz.
 4. Dobrodružná literatura – představení žánru, Robinson Crusoe, Lovci mamutů a dílo E. Štorcha, ukázky.
 5. Pověsti, báje, legendy – Staré řecké báje a pověsti, Staré pověsti české… kvíz
 6. Detektivky – představení žánru a autorů dětských detektivek, hra na detektivy.
 7. Jaroslav Foglar – představení autora, díla, ukázky, dobrodružný kvíz. Komiksová vydání Foglarových děl, komiks jako dílo.
 8. Vánoce – význam, zvyky, slavení, Vánoce ve světě. Knihy s vánoční tematikou.
 9. Velikonoce – význam, slavení, knihy s velikonoční tematikou.

Beseda pro 5. ročník ZŠ

časová dotace: 2 vyučovací hodiny

 • Světoví Češi – formou samostatné práce děti ve dvojicích zpracují dané texty o významných osobnostech z našich novějších dějin, které potom prezentují stručně ostatním. Lekce dětem přinese nové poznatky z naší historie a navíc se učí samostatné práci s textem.

Projekt pro 1. třídy ZŠ – Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

časová dotace: celoroční projekt

 • Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Na konci školního roku jsou děti slavnostně pasovány na čtenáře.

V případě zájmu o nabízené besedy volejte na telefonní číslo 315 682 307 nebo pište na adresu: info@knihovnaneratovice.cz