Lekce informační výchovy pro 5. – 9. ročník ZŠ

5. třída

Lekce 1. – Mediální gramotnost

Časová dotace 90 minut

Žák se v průběhu lekce seznámí s tiskovinami, naučí se orientovat v krátkém textu a pracovat ve skupině, pochopí smysl a účel reklam, osvojí si práci na internetu.

Lekce 2. – Informační gramotnost

Časová dotace 90 minut

Žák se v průběhu lekce naučí, jak vypracovat kvalitní zápis do čtenářského deníku.

Rozvíjí schopnost získat informace z poslechu, učí se spolupráci ve skupině, pracuje s online katalogem a knihou.

Potřebné pomůcky: psací potřeby

6. třída

Lekce 1. – Informační gramotnost

Časová dotace 90 minut

Lekce zaměřená na vypracování referátu. V průběhu lekce si žáci rozvíjejí schopnosti práce s textem, získání kvalitních informací, orientace v tištěném textu i online zdrojích, seznámí se s knihovním fondem a online katalogem, osvojí si základy citační etiky.

Potřebné pomůcky: psací potřeby

Lekce 2. – Dokumentová gramotnost

Časová dotace 90 minut

Lekce zaměřená na orientaci v různých druzích dokumentů – jízdních řádech, mapách, průvodcích atd. Žáci se naučí pracovat s knižním fondem, vyhledávat na internetu, získávat informace, pracovat ve skupině i společně s celou třídou.

Potřebné pomůcky: psací potřeby

7. – 9. třída

Lekce 1. – Čtenářská gramotnost

Časová dotace 90 minut

Lekce zaměřená na porozumění a orientaci v textu, žák se učí práci s textem, posiluje vyjadřovací schopnosti a učí se pracovat v kolektivu.

Potřebné pomůcky: psací potřeby

Lekce 2. – Literární gramotnost

Časová dotace 90 minut

Žák se v průběhu lekce seznamuje s literárními žánry, učí se je rozeznávat a charakterizovat, učí se práci s textem a práci v kolektivu, prezentovat svou práci před kolektivem.

Lekce 3. – Dokumentová gramotnost

Časová dotace 90 minut

Žák se v průběhu lekce učí, jakým způsobem vyplňovat různé druhy dokumetů, např.: složenky, žádosti o občanský průkaz, přihlášky atd.

Potřebné pomůcky: psací potřeby

Lekce 4. – Mediální gramotnost – Jak na média

Časová dotace 90 minut

Co nám říkají média? Jak se vyznat v záplavě informací? Jak rozeznat bludy a mýty od věrohodných informací?

V případě zájmu o nabízené lekce volejte na telefonní číslo 315 682 307 nebo pište na adresu: info@knihovnaneratovice.cz