Informační vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1. KNIHOVNA SE PŘEDSTAVUJE

Orientace v knihovně

Představení knihovního fondu, katalogu a možností knihovny.

Předpokládaná délka lekce: 90 minut

Vysvětlíme si:

 • Systém knihoven v ČR
 • Co je knihovní fond a jak se dělí
 • Vyhledávání v on-line katalozích
 • Co je Caslin, MVS, rešerše, …

Předpokládené výstupy:

 • Žák dokáže vyhledat titul v souborném katalogu
 • Žák dokáže vyhledat titul v on-line katalogu knihovny
 • Žák je motivován ke čtení
 • Žák se orientuje v knihovně a zná její možnosti pomoci při vyhledávání informací

Pomůcky: psací potřeby

 

2. ZÁBAVNÁ CHEMIE

Čtenářská a informační gramotnost

Lekce seznamuje žáky s příběhy, které mají společného jmenovatele – chemické prvky. V průběhu lekce se seznámí se šesti prvky a příběhy, které se k nim váží. Zároveň se procvičí v četbě, pochopení a orientaci v textu.

Cílová skupina: žáci od 8. tříd ZŠ, gymnázium, studenti prvních ročníků SŠ

Předpokládaná délka lekce: 90 minut

Rozvíjíme:

 • Práci v kolektivu
 • Vyjadřovací schopnosti
 • Práci s textem
 • Porozumění textu
 • Orientaci v textu

Pomůcky: psací potřeby

 

3. BEZPEČNĚ NA INTERNETU

Internetová gramotnost

Projdeme s dětmi bezpečnost na internetu, jaké jsou nejčastější úskalí užívání internetu a především sociálních sítí. Rozvíjíme sociální vztahy ve třídě.

Předpokládaná délka lekce: 90 minut

Vysvětlíme si:

 • Co jsou citlivé údaje.
 • Jak si vymyslet a zapamatovat bezpečné heslo
 • Co znamená hoax, sexting, kyberšikana, kybergrooming, webcamtrolling.

Předpokládané výstupy:

 • Žák dokáže rozpoznat reálné nebezpečí na internetu a sociálních sítích. Dokáže správně zareagovat, aby se hrozbě vyhnul.
 • Žák umí rozpoznat kyberšikanu a podniknout kroky na ochranu oběti.
 • Žák ví, kde najde pomoc v případě kyberšikany
 • Žák si dokáže vymyslet a zapamatovat heslo pro bezpečné přihlášení.

Pomůcky: psací potřeby

 

4. JEDEME NA VÝLET

Dokumentová gramotnost

Žáci si vyberou místo, kam by chtěli jet na výlet. Naplánují celou cestu, zjistí dopravní spojení, ubytování, výlety po okolí, stravu,…

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázium

Předpokládaná délka lekce: 90 minut

Rozvíjíme:

 • Práci v kolektivu
 • Schopnost plánovat čas
 • Uvědomění finančních možností
 • Komunikaci po telefonu
 • Orientaci v různých druzích dokumentů (jízdní řády, smlouvy, formuláře, mapy,…)

Pomůcky: psací potřeby, možnost použít chytrý telefon/tablet

 

5. LITERÁRNÍ HRÁTKY

Literární a mediální gramotnost

Lekce seznamuje žáky se stylistickými a žánrovými variacemi textu. Žáci pochopí, že jeden příběh může být napsán různými způsoby a tím působit na čtenáře.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázium, studenti prvních ročníků SŠ

Předpokládaná délka lekce: 90min.

Rozvíjíme:

 • Práci v kolektivu
 • Vyjadřovací schopnosti
 • Pochopení odlišností ve stylu vyjadřování
 • Rozeznání tendenčního textu
 • Kritické myšlení

Pomůcky: psací potřeby

 

6. NEZLOM SI JAZYK

Čtenářská gramotnost

Žáci si na souhláskových větách procvičí svoji výslovnost a vylepší slovní zásobu.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázium, studenti SŠ

Předpokládaná délka lekce: 90 min.

Rozvíjíme:

 • Práci v kolektivu
 • Vyjadřovací schopnosti
 • Sounáležitost ve třídě
 • Porozumění textu

Pomůcky: psací potřeby

 

7. POEZIE V POHYBU

Čtenářská gramotnost

V lekci se žáci hravou formou seznámí s poezií českých nebo světových básníků. Naučí se práci s textem a najdou vlastní cestu k pochopení textu.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázium, studenti SŠ

Předpokládaná délka lekce: 90min.

Rozvíjíme:

 • Práci v kolektivu
 • Práci s textem
 • Porozumění textu
 • Orientaci v textu

Pomůcky: psací potřeby
 
Lekce jsou variabilní, jsme schopni je přizpůsobit právě probírané látce nebo sestavit lekci konkrétně pro vaši třídu. Nebojte se nám říct, co byste od lekce očekávali, co by měla obsahovat, případně jakému tématu by se měla věnovat. Rádi vyjdeme vstříc.
 

V případě zájmu o nabízené lekce volejte na telefonní číslo 315 682 307
nebo pište na
adresu: info@knihovnaneratovice.cz
Těšíme se na Vás v Městské knihovně Neratovice