Sborník literární soutěže 2017

Sborník prací literární soutěže Neratovice žijí (?!) 2017

Kategorie próza

Liboslav Kučera: >>Vánoční elegie<<

Kategorie publicistika

Milada Vejnárková: >>Vzpomínky na roky 1960 – 1965<<

Renáta Horká: >>Neratovice mýma očima<<

Kategorie poezie

Jindra Lírová: >>Jen tak si chodím po městě<<

Marta Doležalová: >>Neratovické střípky<<