Strom Republiky

Okrasná jabloň před budouvou ZUŠ byla vysazena dětmi účastnícími se Noci s Andersenem 30. 3. 2018 na oslavu výročí 100 let od vzniku Československé republiky.

O rok později 29. 3. 2019 pak děti (různého věku) na další Noci s Andersenem pomalovaly velký pamětní kámen, který najdete u paty stromu. V roce 2019 se slaví 100. výročí knihovního zákona, který nařizoval zřízení knihovny v každé obci – i za tento pokrok děkujeme Československé republice.

Strom je opatřen cedulkou s nápisem Strom Republiky. Prosíme neničte ho, respektujte jeho prostor. Děkujeme.

Pracovníci MěK Neratovice a děti – čtenáři
Strom Republiky po vysazení – 30. 3. 2018

Děti malují pamětní kámen ke Stromu – 29. 3. 2018