Ceník služeb

Příloha knihovního řádu

Ceník

I. Roční registrace:

Dospělí

100,- Kč

Děti do 15 let

50,- Kč

Studenti denního studia, senioři

70,- Kč

Senioři nad 70 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

zdarma

Právnické osoby

100,- Kč

 

II. Smluvní pokuty:

Upomínání a vymáhání dluhu

Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

V den uplynutí výpůjční doby

0,- Kč

0,- Kč

1. upomínka (2. den po uplynutí výpůjční doby – neposílá se)

2,- Kč/

knihovní jednotka/

den

1,- Kč/

knihovní jednotka/

den

2. upomínka (15. den po 1. upomínce

aktuální výše zpozdného

aktuální výše zpozdného

3. upomínka (30. den po 2. upomínce  

̵ doporučený dopis)

aktuální výše zpozdného

+ poštovné

aktuální výše zpozdného

+ poštovné

 

Duplikát čtenářského průkazu

20,- Kč

Poškození čárového kódu

20,- Kč

Trvalé poškození nebo ztráta knihovní jednotky

aktuální cena knihy

+ 50,- Kč administrativní poplatek

Trvalé poškození nebo ztráta periodického tisku

cena periodika

+ 10,- Kč administrativní poplatek

Poškození knihovní jednotky, které nebrání jejímu dalšímu použití

50,- Kč

Poškození periodického tisku, které nebrání jeho dalšímu použití

20,- Kč

Poškození nebo ztráta obalu knihy

5,- Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

70,- Kč/knihovní jednotka

Poplatek za nevyzvednutou rezervaci

5,- Kč/knihovní jednotka

 

III. Tiskové rozmnoženiny (včetně DPH):

druh

formát

typ

černobílý tisk a kopírování

A4

jednostranné  

oboustranné

3,-

5,-

barevný tisk a kopírování

A4

jednostranné  

oboustranné

12,-

24,-

černobílý tisk a kopírování

A3

jednostranný  

oboustranný

5,-

7,-

barevný tisk a kopírování

A3

jednostranný  

oboustranný

24,-

48,-

 

IV. 3D tisk (včetně DPH):

Cenová položka Délka (v mm)

Cena za kus

1

do 1 600

10,-

2

do 3 300

20,-

3

do 5 000

30,-

4

do 6 600

40,-

 

V. Ostatní služby:

Internet zdarma

 

VI. Balení knih (včetně DPH):

formát A5 6,- Kč

formát A4 10,- Kč

VII. Laminování (včetně DPH):

formát A5 10,- Kč

formát A4 15,- Kč