3D tisk

Knihovna vlastní 3D tiskárnu ORIGINAL PRUSA I3 MK3S. Pro čtenáře knihovna nabízí možnost tisku za cenu materiálu (se započtením el. energie a příslušenství). Ceny jsou rozděleny do čtyř kategorií podle spotřebovaného materiálu (struna filamentu v mm) od 10 do 40 Kč.

Knihovna jako filament používá PLA – je to nejčastěji používaný filament. Je velmi pevný, snadno se z něj tiskne a lze jej biologicky rozložit. Momentálně dvě barvy – bílá a modrá.

Knihovna pořádá ukázky 3D tisku a kurzy modelování ve webové aplikaci TinkerCAD a pokročilém open source programu FreeCAD. Pro opravdu hodně zdatné modeláře je k dispozici profesionální open source program Blender.

Aktuální akce

Klub 3D tisku – pro znalé i neznalé. Jednou měsíčně 4. října, 15. listopadu, 13. prosince vždy v pondělí od 17 hodin.

Pravidla 3D tisku

  • 3D tisk pro registrované čtenáře s platným průkazem, pro nekomerční užití a na základě konzultace s knihovníkem ohledně ceny, barvy a dalších náležitostí.
  • Soubory z volně dostupných databází nebo čtenářské 3D modely, pouze ve formátu STL.
  • Maximálně 1 kus na čtenáře, větší počet jen v případě, že může být vytištěn jedním tiskem.
  • Doba jednoho tisku nesmí přesáhnout 1 hodinu a provozní dobu knihovny. Dobu tisku lze snížit snížením kvality tisku.
  • O přijetí a termínu vyhotovení zakázky rozhoduje knihovník.
  • Cena zakázky je stanovena podle délky spotřebovaného materiálu (filamentu) při každém jednom tisku:

do 1 600 mm

3 300 mm

5 000 mm

6 600 mm

10 Kč

20 Kč

30 Kč

40 Kč