Besedy pro 3. až 5. ročník ZŠ

Nabídka besed pro 1. stupeň Základní školy

Pořady pro 3. – 5. ročník

Časová dotace: 45 – 60 minut

Informačně vzdělávací besedy

  1. Už se vyznám v knihovně

O knihovně, rozdělení a řazení literatury, hledání ve volném výběru i v elektronickém katalogu.

klíčová slova: typy knihoven – naučná literatura a beletrie – řazení knih – elektronický katalog – informační gramotnost

vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie

klíčové kompetence: k učení, komunikativní

 

  1. Bezpečně na internetu

Jak se správně chovat na internetu – o tom, jaké nástrahy na nás číhají v online světě a jak se jim bránit.

klíčová slova: internet a sociální sítě – počítačová a informační gramotnost

vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní

 

  1. Informační vzdělávání napříč předměty

Prožijte hodinu přírodovědy či vlastivědy přímo zde, zorientujte se ve fondu, vyhledejte a zpracujte informace na téma, které si vyberete. Seznámíme děti s naučnou literaturou, řazením knih a způsoby získávání informací. Zároveň společně ověříme i schopnosti porozumění textu a formulace myšlenek.

klíčová slova: systém řazení knih – vyhledávání informací – elektronický katalog – informační gramotnost – jazyková připravenost

vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní

 

Literární besedy

  1. Čeští autoři knih pro děti

Představíme si tvorbu jednoho ze současných českých autorů (Ivona Březinová, Petra Braunová, Petra Štarková nebo Alena Ježková). Přiblížíme nejzajímavější příběhy, témata a hlavní hrdiny autorových knih, poznáme povolání spisovatele. Na ukázkách si též vyzkoušíme několik základních čtenářských strategií (např. předvídání, hledání souvislostí, vyvozování).

klíčová slova: povolání spisovatele – osobnost autora – výběr z tvorby – práce s textem

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

klíčové kompetence: k učení, komunikativní

 

  1. V rytmu poezie

Poezie je všude kolem nás – jak se v ní vyznat a jaké skýtá možnosti? Poznáme, jak tvoří skuteční básníci, objevíme i básníky v nás.

klíčová slova: základní názvosloví – prostředky poezie – hraní se slovy

vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

klíčové kompetence: k učení, komunikativní

 

  1. Svět ilustrací

Co je a k čemu slouží ilustrace, jak vzniká a je vůbec ilustrace důležitá?

Rozlišíme ilustrace v beletrii i naučné literatuře, v ukázkách prověříme naši všímavost i představivost.

klíčová slova: smysl knižní ilustrace – druhy ilustrací – propojení obrazu, textu a imaginace

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální

 

  1. Pověsti, báje a legendy

Setkání se třemi literárními žánry – co je spojuje a rozděluje poznáme nad ukázkami textů. Při skupinové práci vyzkoušíme i svou tvořivost a literární cítění.

klíčová slova: charakteristika žánrů – literární ukázky

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské

 

  1. Komiks

Propadněte kouzlu bublin! Seznámíte se s žánrem komiksu a jeho svébytnými zákonitostmi. Jaké vyjadřovací prostředky komiks používá, poznáme i prakticky při vyplňování pracovních listů.

klíčová slova: charakteristika žánru – vznik a význam komiksu – řeč obrazů

vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a jeho svět

klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální

 

  1. Horor není fantasy, fantasy není sci-fi (pro 5. třídu)

Pomocí myšlenkových map zjistíme, čím se liší a co spojuje literární žánry horor, sci-fi a fantasy.

klíčová slova: čtenářská gramotnost – žánry a jejich hranice – myšlenkové mapy

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace

klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní

 

  1. Když zvířata mluví aneb Bajky

Poznáme žánr bajky teoreticky i na vlastní kůži – za pomoci pracovních listů, dramatizace příběhu a jednoho pokusu.

klíčová slova: charakteristika žánruzvířata a jejich role – pointa bajky

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace

klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů, sociální a personální, občanské

 

  1. Co si lidé vyprávěli…

Jaké dávné příběhy bychom měli my z Neratovicka znát a proč? Některé z nich oživíme společně s místy, kde se udály. Rovněž si odpovíme na otázky, co je to ústní tradice, kdo byli lidoví vypravěči či co je to černá hodinka.

klíčová slova: ústní tradice a literatura – regionální pověsti – památná místa našeho kraje

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, občanské

 

  1. Ve znamení žluté hvězdy (pro 5. třídu)

Deníkové vzpomínky a literární příběhy dětí nám přiblíží tragické osudy židovských rodin

za 2. světové války. Pokusíme si přiblížit, co všechno může způsobit nesnášenlivost mezi lidmi, jaká nařízení tehdy platila a jak zasáhla do života obyčejných lidí.

klíčová slova: dobová osobní svědectví – holocaust – koncentrační tábory

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

  1. Jak napsat dobrou esej? (pro 5. třídu)

Není nic lehčího než napsat esej, že? Ale bude ta esej dobrá? Bude mít děj? A co do ní vlastně napsat? Pomocí myšlenkových map napíšeme esej, jaká se nám ještě nepovedla.

klíčová slova: čtenářská gramotnost – eseje – psaní – rozvoj představivosti

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace

klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů

 

Zážitkové čtení

Interaktivní čtení příběhu či části knihy, při němž vzájemně sdílíme své dojmy a představy. Na text se váží různé činnosti vycházející z metod kritického myšlení, které nám pomohou lépe porozumět a proniknout do textu.

  1. Život s handicapem očima dětí (pro 3. třídu)

Jeden se učí ovládat elektrický vozík, druhý se učí být dobrým asistenčním psem. Zvládnou to?

Nejen to se dozvíme v knížce Ivony Březinové „Kluk a pes“.

klíčová slova: pojem handicap – role asistenčních zvířat – realita kolem nás

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk

a společnost, Člověk a zdraví, Etická výchova

klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

  1. Gorila a já

Je lepší bydlet s gorilou nebo žít v dětském domově? V humorné a lehce absurdní knížce Fridy Nilsson přesto narazíme na situace, se kterými jsme se sami mohli setkat (např. zvládání emocí, vyrovnání se s neznámem, šikana). Příběh devítileté Jonny přinese zamyšlení nad nelehkými situacemi, zaujme i pobaví.

klíčová slova: dětská adopcemezilidské vztahy – nelehké životní situace

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální, občanské

 

  1. Cizincem ve své zemi

Prostřednictvím příběhu Aleny Ježkové „Dračí polévka“ o vietnamském chlapci v Čechách se pokusíme přiblížit, jak se žije příslušníkům národnostních menšin u nás a jak se můžeme cítit my v cizí zemi.

klíčová slova: etnická odlišnost – kulturní tradice – jedinec a společnost – stereotypy

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk

a společnost

klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

  1. Kluci netančej!

Nad knížkou z baletního prostředí prozkoumáme, co vnímáme jako typicky ženské či mužské a na jaké stereotypy v nahlížení na ostatní můžeme v tomto směru narazit. Umíme si

s odlišností ostatních poradit?

klíčová slova: mužské a ženské role ve společnosti – stereotypy v myšlení

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální

 

Kulturně historické besedy

  1. Na Vánoce dlouhý noce

Jak prožívali advent a Vánoce lidé dávných časů, jak je prožíváme dnes? Výlet ke kořenům

nejdůležitějších svátků roku a jejich zvykům.

klíčová slova: advent – legenda o sv. Mikuláši – zvyky a symboly Vánoc – křesťanský příběh

o narození Ježíška

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: komunikativní, občanské

 

  1. Od půstu k pomlázce

Velikonoční tradice v literární tradici i běžném životě, symbolika a význam Velikonoc.

klíčová slova: půst lidová magie a jarní zvyky a obřady – velikonoční novozákonní příběh

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: komunikativní, občanské

 

Literární workshop s příběhy slavných osobností – Světoví Češi (pro 5. třídu)

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Nakolik jsou žáci zdatní v práci s textem? Umí vybrat nejdůležitější informace, vyvozovat

z textu, shrnout obsah? To zjistíte při workshopu s knížkami Jany Jůzlové a Jiřího Fixla „Světoví Češi I. a II.“ o významných osobnostech novějších českých dějin.

Výjimeční lidé a jejich pozoruhodné osudy se stanou tématem pro skupinovou práci s textem, která prověří nejen čtenářské dovednosti dětí, ale i jejich schopnost porozumět textu, jazykovou připravenost a způsobilost prezentovat zpracované téma stručně ostatním.

klíčová slova: osobnosti českých dějin – funkční čtenářská gramotnost

vzdělávací oblast: Český jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost

klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

 

V případě zájmu o nabízené besedy volejte na telefonní číslo 315 601 119 nebo pište na adresu: info@knihovnaneratovice.cz

Těšíme se na Vás v Městské knihovně Neratovice