Dlouhodobé projekty

Cílem dlouhodobých projektů je rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků, ve vyšších ročnících také gramotnosti informační a mediální.

V rámci projektů navštěvují školní třídy knihovnu pravidelně několikrát ročně. Lekce probíhají v knihovně v dopoledních hodinách (úterý až pátek) a jsou bezplatné.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu detske@knihovnaneratovice.cz nebo na telefonu 315 601 119.

Těšíme se na Vás.

Nabídka dlouhodobých projektů ve formátu PDF: