Projekt Už jsem čtenář pro 1. třídy ZŠ

Projekt pro podporu čtenářské gramotnosti

na 1. stupni základních škol

Projekt pro 1. třídy “Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka”

časová dotace: celoroční projekt

 

Cílem projektu je upevnění vztahu k četbě a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků již

od 1. ročníku školní docházky. Od října do června je pro ně připraven cyklus 5 návštěv knihovny, poté zakončený slavnostním pasováním dětí na čtenáře. Do celostátního projektu, který každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, přihlašuje žáky 1. tříd veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti.

 

Rámcový program projektu

1) říjenSeznámení s knihovnou

Seznámení s knihovnou pro mladší školní věk. Odpovíme si na otázky co a jak si

v knihovně půjčovat, jak se vyznat v knižním fondu i k čemu jsou knihovny dobré.

Čeká nás též krátký příběh a práce s textem a ilustracemi.

 

2) prosinecMikuláš ztratil plášť

Čtení s předvídáním – legenda o sv. Mikuláši, povídání o adventních a vánoční zvycích a tradicích.

 

3) leden/ únorZážitkové čtení s knihou Ivony Březinové “Danda má hlad”

Humor, překvapení i poučení nám přinese kniha z edice Prvního čtení. Příběh využijeme i pro rozpoznání rozdílů mezi beletrií a naučnou literaturou.

 

4) březen/dubenSetkání se spisovatelem dětské literatury

 

5) květenZávěrečná beseda

Shrneme si, co všechno už víme o knihovně a vyzkoušíme sami hledat v knižním fondu.

Nezapomeneme na knižní příběh a práci s textem a ilustrací.

 

6) červen – Slavnostní pasování dětí na čtenáře