S knížkou do života

Program pro děti od 6 měsíců do 3 let a jejich rodiče

Setkání probíhají pětkrát ročně v úterý od 10 hodin.

Nejbližší setkání: 16. listopadu od 10 h

Na programu je hudební pořad pro nejmenší, který připravil muzikant Ivo Vrba. Kromě pohádky Jak šel bubínek do světa předvede i k vyzkoušení zapůjčí různé hudební nástroje.

Rezervace míst na marova@knihovnaneratovice.cz nebo 315 682 307.


Městská knihovna Neratovice se od ledna 2019 stala součástí celostátního projektu “S knížkou do života”, známého též pod názvem “Bookstart”, který nabízí rodičům s nejmenšími dětmi pravidelná setkávání v knihovně.

Čeká vás nejen seznámení s výběrem knížek pro děti a naučných knih spojených s rodičovstvím a péčí o dítě. Poradíme jak a proč s dětmi číst nejlépe už v miminkovském věku, vyzkoušíme si různá rytmická i pohybová cvičení nebo relaxační arteterapii. Postupně budujeme lekotéku – speciální fond didaktických hraček a pomůcek pro rozvoj motoriky, senzorických schopností, paměti, řeči a dalších dovedností. Přijďte sdílet své zkušenosti, prohlédnout si naše prostory či jen strávit volný čas v novém prostředí.

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Bookstart na doma

Během uzavření knihovny jsme sdíleli tipy, jak můžete rozvíjet čtenářství u malých děti i sami doma v sérii článků:

  1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
  2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
  3. Jak rozvíjet řečové schopnosti u malých dětí
  4. Řeč a motorika
  5. Rozvoj zrakového vnímání: barvy
  6. Rozvoj sluchového vnímání
  7. Emocionální výchova
  8. Montessori tipy
  9. Aktivity s dětmi uvnitř i venku