Památková akademie 3. věku

Městské knihovně Neratovice se podařilo dojednat spolupráci s Národním památkovým ústavem (NPÚ).

V NPÚ už dva roky probíhá Památková akademie třetího věku (PA3V) a my od ledna dostaneme jako první v republice možnost se připojit!

Jak bude PA3V probíhat? V NPÚ v Praze budou 1x měsíčně probíhat přednášky (naživo pro studenty zapsané v Praze) a my se připojíme u nás v Neratovicích a budeme na dálku, ale živě, sledovat přednášku, budeme moci klást dotazy a diskutovat. Přednáškový blok trvá cca 3,5 hodiny a probíhá vždy 1x měsíčně v pondělí dopoledne. Celý blok přednášek je dvouletý, zapisuje se ale vždy na rok. Předpokládaná cena je 1200 Kč osoba/rok. Zahrnuty v ceně jsou také 3 exkurze na památky spravované NPÚ s nadstandardní prohlídkou. V případě pandemie covid-19, by výuka probíhala v uvedený čas u vás doma na PC. Studium je otevřeno všem nad 55 let, předchozí vzdělání není třeba, důležitý je zájem a chuť se učit.

Několik témat přednášek pro představu: historický vývoj vztahu člověka k památkám; vývoj historických zahrad a parků v ČR, kulturní krajina a krajinná tvorba; kulturní dědictví hmotné a nehmotné; památky světového dědictví UNESCO a Národní kulturní památky; úvod do znalectví historického nábytku, historie nábytkářství; lidové zvyky a tradice a mnoho dalšího vás čeká na přednáškách Památkové akademie třetího věku.

Zápis nových zájemců o přednášky už je ukončen.

S dotazy kontaktujte Hanu Tůmovou – tumova@knihovnaneratovice.cz, 315 682 307.

Více najdete také na: npu.cz