Dětské

BOOKSTART: Cesta ke čtenářství

Jaké knížky nejmenším dětem vybírat?

Od 1 měsíce

Než si budeme moci s dětmi začít prohlížet první knížku, uplyne od jejich narození nejspíše několik měsíců. Co však pro již jednoměsíční dítě můžeme udělat, je poskytnout mu dostatek podnětů pro zrakovou stimulaci. Znamená to zejména umístit např. hračky, obrázky, látky apod. s obrazci v kontrastních černobílých barvách v blízkosti do 30 cm od jejich očí. Několik minut denně postačí k tomu, aby děti stimulovaly nejen zrak (zlepší se schopnost zaměřit se na viděné, rozlišovat), ale i celkový vývoj mozku (soustředění, proces přijímání nových informací).

Od 2 měsíců

Od druhého měsíce začne dítě rozlišovat základní barvy, zejména červenou, pak i zelenou či žlutou. Zaujmou je právě barevné kontrasty a výrazné tvary. Naopak pastelové barvy, šedou nebo hnědou takřka nevnímají.

6 – 12 měsíců

Ve věku 6 – 12 měsíců je pro dítě důležité, aby obrázky v knížkách měly výrazné (ideálně černé) kontury, tedy čitelnou siluetu. Jasné obrysy pomáhají rozvíjet rozlišování jednotlivých tvarů obrazců, předmětů či postav, což zároveň dítěti umožňuje ztotožňovat obraz v knize s jeho skutečnou podobou. Pro schopnost rozlišování je rovněž vhodné, aby zobrazené předměty měly jednobarevné pozadí, aby jedna stránka neobsahovala více než jeden obrázek a aby byl celý obrázek pokud možno vymezen rámečkem.

Od 1 roku

Orientace v obrazovém prostoru a schopnosti vnímání se postupně zlepšují, takže starší děti již bez problémů pojmou složitější výjevy a zaplněnější stránky.

Jak spolu číst?

Společné “čtení knížky“ s šestiměsíčním dítětem je ještě velmi limitované, jeho pozornost vydrží třeba jen dvě minuty, kdy si můžeme společně prohlédnout např. první a poslední stránku leporela a přejít opět k jiné činnosti. Avšak již v 15 měsících můžeme zvládnout přečíst (tj. prohlédnout, ukazovat, okomentovat) i celé leporelo. Důležité je respektovat, co dítě zaujme, na co ukazuje, kam samo obrací listy.

Při společném čtení pojmenováváme jednotlivé věci a jednoduché děje na obrázcích, klademe cílené otázky, opakujeme slova, měníme tón i barvu hlasu, můžeme použít gesta či napodobovat zvuky. Při četbě si všímáme, jestli dítě něco neruší, aby se mohlo u knihy soustředit.

Při volbě knih není na škodu vracet se ke stejným, oblíbeným titulům, ba naopak. Opakováním si děti upevňují své poznatky (řečové, paměťové, vizuální) a rády znovuprožívají potěšení z obrázků, které je poutají intelektuálně či citově. Zvláště v propojení s emocemi si pak dobře zafixují význam slov a díky vlastní zvědavosti samovolně procvičují práci se slovy.

Pro jakoukoliv hru a činnost s novými podněty je dobré, aby vládla pohoda a dítě bylo odpočaté. Pokud prožíváme čas strávený nad knížkou příjemně, těšíme se z poznávání nových věcí a sdílíme své zážitky a pocity s laskavým dospělým, budeme nejspíše i v budoucnu považovat čtení knížek za lákavé a uspokojivé. Základy budoucího čtenářství tak vznikají právě díky těmto raným zážitkům v rodině.

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přinese tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

Minulý týden jste si mohli přečíst úvodní článek.

BOOKSTART přivádí ke čtení už i kojence

Co je BOOKSTART?

Bookstart je v knihovnách mezinárodně rozšířený program, u nás známý pod názvem S knížkou do života. V projektu Bookstart chceme dlouhodobě podporovat řečové a jazykové schopnosti nejmenších dětí, rozvíjet jejich myšlení, přivést je k zájmu o knížky, a tím i rozvíjet jejich dovednosti předčtenářské a později čtenářské. Jak? Především slovní komunikací a společnou četbou.

Na otázku, proč jsou tyto snahy tak důležité, odpovězme citátem z webu Bookstartu:

Dětští psychologové a neurologové, pedagogové i logopedi stále častěji zdůrazňují, že intenzivní slovní komunikace a čtení (předčítání) dětem již od kojeneckého věku u nich později vede k lepší gramotnosti, větší představivosti i bohatší slovní zásobě. Pokud se tedy s dětmi hodně mluví a čte již v průběhu prvních tří let jejich života, kdy se jejich řečové centrum intenzivně rozvíjí, děti dříve mluví, čtou i píší, jsou lepšími čtenáři a později i studenty. Vyhnou se tak eventuálním problémům s vnímáním a chápáním mluveného slova či potížím s vyjadřováním, které může způsobovat nahrazování verbální komunikace komunikací vizuální (tj. s použitím telefonu, tabletu, počítače, televize apod).

Již v kojeneckém věku by mělo mít dítě dostatečnou nabídku nejrůznějších podnětů, mezi něž knížky rovněž patří. Knihy mohou být zdrojem zážitků a poznání třeba již pro šestiměsíční dítě. Výzkumy ukazují, že když se šestiměsíčnímu miminku denně čte (ve smyslu společného prohlížení si obrázků se slovním doprovodem po několik málo minut), již ve dvanácti měsících lépe rozumí a reprodukuje slova a významy. Právě při prohlížení obrázků dochází k propojování vizuálního vnímání se sluchovým (tj. obrazu se zvukem a jeho významem). Mluvit s dětmi, ať už s obrázky nebo bez, je velmi potřebné zvláště v jejich předřečovém období, kdy samy ještě nemluví, ale naslouchají. To jim, byť zatím jen v představách, pomáhá tvořit hlásky, které tak později lépe zrealizují. Čtení má však pozitivní vliv na rozvoj i všech ostatních složek osobnosti dítěte, od sociálních přes intelektuální a emoční.

Jak pravidelné předčítání pomáhá dětem?

 • rozvíjí jejich aktivní i pasivní slovní zásobu, umožňuje snadnější vyjadřování
 • rozvíjí samostatné myšlení, představivost
 • zlepšuje soustředění, trénuje paměť
 • uspokojuje emoční potřeby dítěte, rozvíjí jeho emoční inteligenci, posiluje sebevědomí
 • upevňuje blízký vztah mezi předčítajícím a dítětem
 • umožňuje osobní růst a přináší příležitost k sebereflexi
 • přináší všeobecné znalosti a rozumový rozvoj
 • formuje čtecí a písemné návyky
 • učí morálním hodnotám, rozlišování dobra a zla
 • kultivuje estetické vnímání
 • zabraňuje vzniku závislosti na elektronických médiích
 • je kvalitním vyplněním volného času, zdrojem zábavy

Tento článek je úvodem k seriálu BOOKSTART na doma, který vám přinese tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

Na co se můžete těšit příště? Povíme si, jaké knížky dětem vybírat a jak s nimi číst.

Zdroje: https://www.sknizkoudozivota.cz, https://www.booktrust.org.uk/

Listopadový kvíz

V listopadu si připomínáme mnoho významných dnů, k několika z nich se vztahují i následující otázky:

Památka zesnulých/Dušičky (2. listopadu)

Vzpomínáme na zemřelé, dnes především kladením věnců a zapalováním svíček na hřbitovech. Dříve se k svátku zesnulých vztahovalo více tradic, například se peklo sváteční pečivo nazývané dušičky, které se rozdávalo poutníkům a pocestným. Jaký tvar toto pečivo mělo?

a) dýně

b) kosti

c) duch

Mezinárodní den romského jazyka (5. listopad)

S jakým jazykem je příbuzná romština?

a) hindština

b) čeština

c) angličtina

Mezinárodní den válečných veteránů (11. listopad)

Tento den je po celém světě s úctou vzpomínáno na válečné veterány. Datum bylo vybráno symbolicky, protože 11. listopadu 1918 skončila první světová válka. Která květina se stala symbolem tohoto dne?

a) sedmikráska

b) čtyřlístek

c) vlčí mák

Svátek sv. Martina (11. listopadu)

O sv. Martinovi se říká, že na svůj svátek přinese první sníh v roce. Na jakém zvířeti sv. Martin přijíždí?

a) na koni

b) na praseti

c) na býkovi

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (17. listopadu)

Tento den si připomínáme 2 události českých dějin spojené se studenty českých vysokých škol. Víš, v které roky k nim došlo?

a) 1924 a 1964

b) 1939 a 1989

c) 1938 a 1998

Kvíz si vytiskněte a vyplněný odneste do knihovny, až otevřeme. Když budete mít všechny odpovědi správně, dostanete 5 neragrošů. Pokud chcete vědět správné řešení hned, pošlete vaše odpovědi na email tehlova@knihovnaneratovice.cz. Neragroše vám předáme po otevření knihovny.

Pomoz mladším dětem na cestě ke knížce

Přečtením knížky pomůžeš malým dětem stát se stejně nadšeným čtenářem jako jsi ty. Jak? Read More

Říjnový kvíz z lesa

 1. Říjen dostal své jméno podle jelení říje. Co tento zvířecí rituál znamená?
  1. rození mláďat
  2. shoz srsti
  3. připravenost k páření
 2. Jak se říje u jelenů projevuje?
  1. zmateným běháním do kolečka
  2. troubením
  3. hladovkou
 3. Myslivcům při jejich práci pomáhají psi mnoha plemen. Které mezi ně ale nepatří?
  1. ohař
  2. čivava
  3. jezevčík
 4. Myslivci mají vlastní mluvu s tajemnými názvy pro zvyky zvěře či přírodní jevy. Co znamená v myslivecké hantýrce světla?
  1. zvířecí oči
  2. blikání světlušek
  3. hvězdy
 5. Jakou část zvířete myslivci myslí, když mluví o štětci?
  1. soví uši
  2. hřbet divočáka
  3. ocas jezevce
 6. Na českém území žijí tři druhy velkých šelem. Která z nich je v současnosti nejvíc rozšířená?
  1. rys ostrovid
  2. vlk obecný
  3. medvěd hnědý
 7. Který svatý je patronem myslivců (často je zobrazován s jelenem)?
  1. sv. Hubert
  2. sv. Petr
  3. sv. Anna

Kvíz si vytiskněte a odneste do knihovny. Když budete mít všechny odpovědi správně, dostanete 5 neragrošů.

Inspirací pro tento kvíz byla kniha To jsem z toho jelen od Terezy Lukešové, kde najdete mnoho zajímavostí o myslivosti a českých lesích.

Letní čtení pod javory

Přijďte si poslechnout oblíbenou dětskou knížku Jak vycvičit draka. Ve středu 5. srpna od 15 hodin v parku za knihovnou.

Rezervace: 315 682 307, info@knihovnaneratovice.cz

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Ohlédnutí za 4. ročníkem Lovců perel

Ve čtvrtek 25. června proběhlo v knihovně vyhlášení nejlepších Lovců perel a ukončilo tak již 4. ročník oblíbené čtenářské soutěže. Letos perly sbíralo 133 dětí a dohromady přečetlo neuvěřitelných 1120 knih. Nejčtenější knihou se stala poetická Uspávanka s plavčíkem a velrybou Jana Skácela.

Na prvním místě se umístila Petra Fidlerová a obhájila tak prvenství z loňského roku. Druhé místo obsadil Nicolas Hůla a na třetím se umístil Matyáš Dejnožka. Po vyhlášení vítězů se účastníci přesunuli do parku za knihovnou, kde loutkové divadlo Toy Machine předvedlo zábavné zpracování životního příběhu Karla IV. v představení Král Karel.

Jsme rádi, že nadšení dětských čtenářů nepolevuje, a těšíme se na hojnou účast a plno přečtených knih v dalším ročníku, který odstartoval spolu s letními prázdninami. Čtenáři už mohou do knihovny nosit vyplněné perlorodky a zároveň si vyzvednout své perly z uplynulého ročníku.

Dětské akce na závěr školního roku

Dopolední hrátky

Poslední setkání ve školním roce 2019/2020 a zároveň první po nouzovém stavu se bude konat v pondělí 1. června od 10 hodin, vydáme se společně na návštěvu do Afriky!
Upozorňujeme rodiče, že WC pro veřejnost je mimo provoz, doporučujeme tedy dětem plenku.

Čtenářský klub

Další setkání čtenářského klubu určeného všem dětem od 8 let proběhne ve čtvrtek 18. června od 15 hodin.
Budeme si číst z oblíbené knihy Babička drsňačka, povídat si o knížkách a na závěr si zahrajeme několik her.
Přihlásit se můžete na na emailu tehlova@knihovnaneratovice.cz nebo telefonicky na čísle 315 682 307 či osobně v knihovně.

Lovci perel

Další ročník naší čtenářské soutěže se blíží ke konci a my netrpělivě čekáme, kdo se letos stane nejúspěšnějším lovcem.
Vyplněné perlorodky nám můžete nosit ještě do 18. června, kdy uzavřeme letošní ročník soutěže.
Slavnostní ocenění proběhne o týden později, ve čtvrtek 25. června od 16 hodin v prostorách knihovny.
Chcete-li se vyhlášení zúčastnit, přihlaste se prosím předem na emailu tehlova@knihovnaneratovice.cz nebo telefonicky na čísle 315 682 307 nebo osobně v knihovně.
Obchůdek, ve kterém můžete uplatnit své neragroše, bude otevřen už od 1. června.