NOC S ANDERSENEM V NERATOVICÍCH 2019

V neratovické knihovně jsme letos měli Noc s Andersenem již popáté. Zúčastnilo se jí 26 dětí, 3 knihovnice a 2 dobrovolnice.

Sešli jsme se v 18 hodin. Nejdříve jsme si povídali o Andersenovi a přečetli si jednu jeho pohádku. Pan Andersen poslal dětem vzkaz, ke kterému se ale musely dobrat splněním několika úkolů. Prvním z nich byl kvíz Jak dobře znáte Neratovice? Poté děti hledaly ve fondu knihy, skládaly skládanky a luštily doplňovačky. Znění tajenky je dovedlo ven, kde se v týmech vydaly hledat mušličky. Proběhla také honička za dvěma rozpustilými rybičkami, které nakonec předaly dětem vzkaz, že mají donést nalezené mušličky ke Stromu Republiky, který jsme sázeli při loňském spaní s Andersenem. Po návratu do knihovny děti malovaly na velký kámen, který byl později přemístěn právě ke Stromu Republiky. Děti si také pomalovaly každé svůj malý kamínek.

Následovalo další téma večera – povídání o nakladatelství Albatros a prohlídka knih. Děti si poté s chutí zahrály v týmech hru Kufr – 1 z týmu hádal slova, která mu ostatní popisovali. Nakonec si děti připravily zase v týmech jednu scénu z přidělené pohádky, ostatní týmy hádaly pohádku.

Kolem půlnoci byl program u konce. Četla se ještě pohádka a šlo se spát, ale nějakou dobu ještě trvalo, než skutečně všichni usnuli …

Ráno se nechtělo nikomu vstávat, ale po 8. hodině přišli rodiče a museli jsme se rozloučit.

Na shledanou na příští Noci s Andersenem!