Archiv rubriky: Aktuality

Pasování prvňáčků na čtenáře

Městská knihovna Neratovice srdečně zve rodiny žáků 1. třídy na pasování na čtenáře za přítomnosti starosty města Ing. Romana Kroužeckého. Akce se koná v Malém sále Společenského domu. Pondělí 3. 6. od 15h: 1.A a 1.B ZŠ Neratovice a 1. třída ZŠ Libiš Úterý 4. 6. od 15h: 1.C a 1.D ZŠ Neratovice

Vyhodnocení soutěže Lovci perel

  5. června v 16 hodin v Malém sále Společenského domu. Zveme všechny Lovce a jejich rodiny. Co vás čeká? – vyhlášení nejlepších lovců – odměny – předání nasbíraných perliček a otázek – knihovní penízky (neragroše) za nepovinné otázky – Kouzelné divadlo Jakuba Bílka. Další ročník Lovců perel vypukne opět v září 2019. Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Pasování prvňáčků a vyhlášení Lovců perel

Městská knihovna pořádá v pondělí 3. 6. a v úterý 4. 6. už čtvrtý rok slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře. Akce se koná vždy od 15 hodin v Malém sále Kulturního domu za účasti pana starosty. Všichni, kdo v letošním roce lovili perličky, se mohou těšit na vyhlášení nejlepších Lovců perel, které proběhne 5. 6. od 16 hodin také v Malém sále Kulturního domu. Program zpestří tak jako vloni divadélko. Těšíme se na všechny účastníky.

NOC S ANDERSENEM V NERATOVICÍCH 2019

V neratovické knihovně jsme letos měli Noc s Andersenem již popáté. Zúčastnilo se jí 26 dětí, 3 knihovnice a 2 dobrovolnice. Sešli jsme se v 18 hodin. Nejdříve jsme si povídali o Andersenovi a přečetli si jednu jeho pohádku. Pan Andersen poslal dětem vzkaz, ke kterému se ale musely dobrat splněním několika úkolů. Prvním z nich byl kvíz Jak dobře znáte Neratovice? Poté děti hledaly ve fondu knihy, skládaly skládanky a luštily doplňovačky. Znění tajenky je dovedlo ven, kde se v týmech vydaly hledat mušličky. Proběhla také honička za dvěma rozpustilými rybičkami, které nakonec předaly dětem vzkaz, že mají donést nalezené mušličky ke Stromu Republiky, který jsme sázeli při loňském spaní s Andersenem. Po návratu do knihovny děti malovaly na velký kámen, který byl později přemístěn právě ke Stromu Republiky. Děti si také pomalovaly každé svůj malý kamínek. Následovalo další téma večera – povídání o nakladatelství Albatros a prohlídka knih. Děti si poté s chutí zahrály v týmech hru Kufr […]

Vyhlašujeme básnickou soutěž pro žáky a studenty!

Městská knihovna Neratovice letos na jaře opět vyhlašuje básnickou soutěž pro děti, tentokrát pod názvem ,,Krajinou Labe”. Atmosféru, podobu krajiny či např. své zážitky z míst kolem Labe mohou v básni zachytit školáci 1. – 9. tříd základních škol či studenti 1. – 4. tříd osmiletých gymnázií. Své příspěvky s nadpisem ,,Básnická soutěž 2019″ můžete zasílat e-mailem na adresu: info@knihovnaneratovice.cz nebo přinést či poslat poštou do Městské knihovny Neratovice, nám. Republiky 400. Soutěž potrvá od 1. 4. do 6. 5. 2019 a její výsledky budou slavnostně oznámeny v pátek 17. 5. na odpoledním setkání s účastníky soutěže. Básnickým odpolednem se tak v květnu připojíme k nadcházejícímu neratovickému festivalu poezie.

Cesta vesmírem v knihovně

Víte, že na dětském oddělení knihovny probíhá nejen soutěž Lovců perel, ale i soutěž Cesta vesmírem? Jedná se o putování po různých planetách – Zvíře, Rostlina, Bublina, Mlask, Tulačka, Luna, Pohádka, Lupa, Fantazie, Kamarád, Věda a jiných. Výběr a čtení knih z určité planety přináší dětem nejen zážitek z knihy ( třeba i neobvyklého tématu ), ale i „čtenářský pas“ – deníček, do kterého si knihy zapisují, nějaké grošíky do knihovního obchůdku a dobrý pocit z úspěšného splnění úkolu i povzbuzení do další četby. Soutěž se teprve pomalu rozbíhá, ale kdo se do ní pustí, toho chytne a on nadšeně pokračuje. Pojďte se také připojit!

Noc s Andersenem 29./30. března 2019

Sraz účastníků: pátek 29. března v 18 hodin v knihovně Letošní témata: Naše město Neratovice Neznámé Andersenovy příběhy 70. výročí nakladatelství Albatros Noc s Andersenem naplněna – přijímáme již pouze náhradníky! Přihlášky přijímáme od 1. 3. v oddělení pro děti nebo na e-mailu: houskova@knihovnaneratovice.cz. Po přihlášení je třeba ještě vyplnit papírovou přihlášku se souhlasem zákonného zástupce. Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Bookstart první setkání v úterý 19. února

První setkání rodičů a dětí zapojených do projektu S knížkou do života – Bookstart se koná v úterý 19. února od 10 hodin v oddělení pro děti. Více informací na >>odkazu<<

Jarní prázdniny v knihovně 25. 2. – 1. 3.

Pondělí 9 – 16 Bezpečně s Policií ČR, návštěva krytu Úterý 9 – 12 Minecraftění s Láďou   Středa 9 – 16 Zimní tvoření Čtvrtek 9 – 16 Hudba a tanec Pátek 9 – 16 Po stopách domovních znamení – dílna a procházka Na každý den je děti potřeba předem přihlásit v knihovně nebo na tel.: 315 601 119 nebo e-mailu: houskova@knihovnaneratovice.cz Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Lovci perel – co je nového

Milí lovci perel ! Jsme zhruba v polovině školního roku, a tak si můžeme shrnout, jak jste na tom letos s perličkami. Zatím máme letos 105 lovců, k 11. lednu jste ulovili dohromady 739 perliček a získali 1655 bodů za nepovinné otázky. To jsou velmi pěkná čísla a do konce školního roku se ještě o hodně zvýší, jak doufáme. Tak dál čtěte, vyplňujte otázky a hlavně – užívejte si četbu a prohlížení krásných knížek ! Od pondělí 14. ledna je otevřený náš knihovní obchůdek, tak kdo odpovídal na nepovinné otázky a získal za ně body navíc, přijďte si pro groše ( 1 bod = 1 groš ) a něco hezkého si za své grošíky vyberete. Obchůdek bude otevřený do konce ledna a potom zase až v půlce června. Těšíme se na vás.