Vyhodnocení soutěže Lovci perel

  5. června v 16 hodin v Malém sále Společenského domu. Zveme všechny Lovce a jejich rodiny. Co vás čeká? – vyhlášení nejlepších lovců – odměny – předání nasbíraných perliček a otázek – knihovní penízky (neragroše) za nepovinné otázky – Kouzelné divadlo Jakuba Bílka. Další ročník Lovců perel vypukne opět v září 2019. Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Zobrazit tento příspěvek

Pasování prvňáčků a vyhlášení Lovců perel

Městská knihovna pořádá v pondělí 3. 6. a v úterý 4. 6. už čtvrtý rok slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře. Akce se koná vždy od 15 hodin v Malém sále Kulturního domu za účasti pana starosty. Všichni, kdo v letošním roce lovili perličky, se mohou těšit na vyhlášení nejlepších Lovců perel, které proběhne 5. 6. od 16 hodin také v Malém sále Kulturního domu. Program zpestří tak jako vloni divadélko. Těšíme se na všechny účastníky.

Zobrazit tento příspěvek

NOC S ANDERSENEM V NERATOVICÍCH 2019

V neratovické knihovně jsme letos měli Noc s Andersenem již popáté. Zúčastnilo se jí 26 dětí, 3 knihovnice a 2 dobrovolnice. Sešli jsme se v 18 hodin. Nejdříve jsme si povídali o Andersenovi a přečetli si jednu jeho pohádku. Pan Andersen poslal dětem vzkaz, ke kterému se ale musely dobrat splněním několika úkolů. Prvním z nich byl kvíz Jak dobře znáte Neratovice? Poté děti hledaly ve fondu knihy, skládaly skládanky a luštily doplňovačky. Znění tajenky je dovedlo ven, kde se v týmech vydaly hledat mušličky. Proběhla také honička za dvěma rozpustilými rybičkami, které nakonec předaly dětem vzkaz, že mají donést nalezené mušličky ke Stromu Republiky, který jsme sázeli při loňském spaní s Andersenem. Po návratu do knihovny děti malovaly na velký kámen, který byl později přemístěn právě ke Stromu Republiky. Děti si také pomalovaly každé svůj malý kamínek. Následovalo další téma večera – povídání o nakladatelství Albatros a prohlídka knih. Děti si poté s chutí zahrály v týmech hru Kufr […]

Zobrazit tento příspěvek

Vyhlašujeme básnickou soutěž pro žáky a studenty!

Městská knihovna Neratovice letos na jaře opět vyhlašuje básnickou soutěž pro děti, tentokrát pod názvem ,,Krajinou Labe”. Atmosféru, podobu krajiny či např. své zážitky z míst kolem Labe mohou v básni zachytit školáci 1. – 9. tříd základních škol či studenti 1. – 4. tříd osmiletých gymnázií. Své příspěvky s nadpisem ,,Básnická soutěž 2019″ můžete zasílat e-mailem na adresu: info@knihovnaneratovice.cz nebo přinést či poslat poštou do Městské knihovny Neratovice, nám. Republiky 400. Soutěž potrvá od 1. 4. do 6. 5. 2019 a její výsledky budou slavnostně oznámeny v pátek 17. 5. na odpoledním setkání s účastníky soutěže. Básnickým odpolednem se tak v květnu připojíme k nadcházejícímu neratovickému festivalu poezie.

Zobrazit tento příspěvek

Cesta vesmírem v knihovně

Víte, že na dětském oddělení knihovny probíhá nejen soutěž Lovců perel, ale i soutěž Cesta vesmírem? Jedná se o putování po různých planetách – Zvíře, Rostlina, Bublina, Mlask, Tulačka, Luna, Pohádka, Lupa, Fantazie, Kamarád, Věda a jiných. Výběr a čtení knih z určité planety přináší dětem nejen zážitek z knihy ( třeba i neobvyklého tématu ), ale i „čtenářský pas“ – deníček, do kterého si knihy zapisují, nějaké grošíky do knihovního obchůdku a dobrý pocit z úspěšného splnění úkolu i povzbuzení do další četby. Soutěž se teprve pomalu rozbíhá, ale kdo se do ní pustí, toho chytne a on nadšeně pokračuje. Pojďte se také připojit!

Zobrazit tento příspěvek

Noc s Andersenem 29./30. března 2019

Sraz účastníků: pátek 29. března v 18 hodin v knihovně Letošní témata: Naše město Neratovice Neznámé Andersenovy příběhy 70. výročí nakladatelství Albatros Noc s Andersenem naplněna – přijímáme již pouze náhradníky! Přihlášky přijímáme od 1. 3. v oddělení pro děti nebo na e-mailu: houskova@knihovnaneratovice.cz. Po přihlášení je třeba ještě vyplnit papírovou přihlášku se souhlasem zákonného zástupce. Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Zobrazit tento příspěvek

Jarní prázdniny v knihovně 25. 2. – 1. 3.

Pondělí 9 – 16 Bezpečně s Policií ČR, návštěva krytu Úterý 9 – 12 Minecraftění s Láďou   Středa 9 – 16 Zimní tvoření Čtvrtek 9 – 16 Hudba a tanec Pátek 9 – 16 Po stopách domovních znamení – dílna a procházka Na každý den je děti potřeba předem přihlásit v knihovně nebo na tel.: 315 601 119 nebo e-mailu: houskova@knihovnaneratovice.cz Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.

Zobrazit tento příspěvek

Lovci perel – co je nového

Milí lovci perel ! Jsme zhruba v polovině školního roku, a tak si můžeme shrnout, jak jste na tom letos s perličkami. Zatím máme letos 105 lovců, k 11. lednu jste ulovili dohromady 739 perliček a získali 1655 bodů za nepovinné otázky. To jsou velmi pěkná čísla a do konce školního roku se ještě o hodně zvýší, jak doufáme. Tak dál čtěte, vyplňujte otázky a hlavně – užívejte si četbu a prohlížení krásných knížek ! Od pondělí 14. ledna je otevřený náš knihovní obchůdek, tak kdo odpovídal na nepovinné otázky a získal za ně body navíc, přijďte si pro groše ( 1 bod = 1 groš ) a něco hezkého si za své grošíky vyberete. Obchůdek bude otevřený do konce ledna a potom zase až v půlce června. Těšíme se na vás.

Zobrazit tento příspěvek

Vyhlašujeme II. ročník literární soutěže “Neratovice žijí !?”

V rámci Týdne knihoven 1. – 7.10. vyhlašuje Městská knihovna Neratovice II. ročník literární soutěže “Neratovice žijí !?”, jehož tématem jsou tentokrát “Osmičková výročí”. Vyzýváme všechny, kdo chtějí zachytit své či v rodině a okolí tradované vzpomínky, zážitky a postřehy vázané na léta 1918, 1938, 1948, 1968 na Neratovicku, ať zasílají své příspěvky do knihovny od 1. října do 31. ledna 2019 (soutěž byla prodloužena!). Přijímáme pouze práce původní, dosud nikde nepublikované, rozsahem přiměřené (cca od 1 do 10 stran). Předat či zaslat je můžete v tištěné i elektronické podobě (textové formáty MS Word či Open Office). Soutěžit lze v těchto kategoriích: próza (povídka), publicistika (reportáž, fejeton, črta, literatura faktu, esej), poezie, komiks. Soutěž není věkově omezena. Její výsledky budou vyhlášeny a zveřejněny v 4. března 2019. Kontaktní adresa: Městská knihovna Neratovice, nám. Republiky 400 nebo info@knihovnaneratovice.cz  

Zobrazit tento příspěvek