Fotografie z akcí

Fotografie z akcí

 

     
Vyhlášeni Lovců perel a divadlo 2023-06-22 Pasování na čtenáře 2023-06-14 Autorské čtení s Andreou Gruntovou 2023-06-08
Beseda s I. Březinovou 2023-05-31 Závěrečný seminář_VU3V 2023-05-25 Bookstart_muzikoterapie se Š. Čížkovou 2023-05-16
Noc s Andersenem 2023-04-28 Vyhlášení výsledků lit. soutěže 2023-03-24 Bookstart Studio Damúza_Batosnění 2023-03-22
Čtenář roku 2023-03 Jarní příměstský tábor 2023-02 Po stopách zmizelých
Lampionový průvod 2023-01-27
Mikulášská nadílka 2022-12-05 Noc s Andersenem 2022 Pohádkové čtvrtky 2022
Tvořivé dílny 2022 Sobotní odpoledne s knihovnou 2022-10-22 Myslivecká procházka 2022-10-27
Pasování na čtenáře 2022 Lovci perel 2022 + divadlo Letní příměstský tábor 2022