Historie a současnost knihovny v Neratovicích

Historie

První knihovna v Neratovicích byla založena v roce 1913 tělovýchovnou jednotou Sokol. Prvním knihovníkem se tehdy stal pan František Uher. Základ fondu tvořily knihy od nakladatele Tučka.

V roce 1919 vešel v platnost zákon o zakládání knihoven. 1. 10. 1919 pak Sokolové předávají svou knihovnu k veřejnému užívání. A tak byla někdy v roce 1920 založena Obecní knihovna a knihovna Sokolská se stala její součástí. Pracovali zde dobrovolní (!) knihovníci – Brojírová, Jiroušek, Kánská, Prachařová, Valtr a především František Uher, který knihovně obětoval půl století života.

Později byly založeny i další knihovny v okolí:

  • 1954 – Libiš
  • 1960 – Lobkovice a Byškovice
  • 1964 – Mlékojedy
  • 1977 – Korycany

V průběhu let se z Obecní knihovny stala Městská lidová knihovna Neratovice a v roce 1969 došlo i na profesionalizaci knihovnic (= odborné knihovnice = pracující na celý úvazek).
A v témže roce se knihovna stala Střediskovou pro 8 dalších knihoven z okolí.

Velkou bolestí knihovny v Neratovicích je, že nikdy neměla vlastní budovu, v průběhu let tak docházelo k častému stěhování. Prostory, v nichž knihovna sídlila, často neodpovídaly potřebám a poskytovaným službám (jednou šlo pouze o stavební buňku). Mnohdy zde knihovnice v zimě mrzly a obtěžovali je hlodavci. Jednou byla knihovně také ukradena značná část vybavení.

V mapě jsou červenými body znázorněna jednotlivá sídla knihovny v průběhu let. Mapu kliknutím zvětšíte. (Mapový základ: mapy.cz)
1 – vilka u Kostomlatského sadů, do roku 1973
2 – vilka v ulici J.K. Tyla (dnešní lékárna), 1973 – 1981
3 – Dům služeb na náměstí Republiky, 1981 – 1992
4 – budova neprůmyslové výstavby u MěÚ, 1993 – 1997
5 – budova Společenského domu, 1997 – současnost

Současnost

V roce 2016 jsme pořídili nový počítačový open source knihovnický systém KOHA, který vyvíjí komunita z celého světa. S Kohou jsme přešli na nový open source on-line katalog VuFind. Samostatnou místnost získalo oddělení pro děti a k prostorám knihovny se podařilo připojit další místnost, která je nyní využívána jako přednášková místnost a archiv pro část knižního fondu. Nově byla také zřízena pohodlná čítárna novin a časopisů. Více prostoru dostala naučná literatura pro dospělé. Začali jsme půjčovat deskové hry a audioknihy.

V roce 2017 došlo k částečné rekonstrukci interiéru knihovny – nový koberec, nová malba stěn, pohodlnější půjčovní pulty v oddělení pro dospělé a v infocentru. Kompletně bylo rekonstruováno zázemí – WC pro personál i veřejnost. Z daru společnosti Lidl byl pořízen bibliobox, díky němu tak mohou čtenáři vracet knihy prakticky 24 hodin denně. Prodloužena byla i otevírací doba na 39 hodin týdně. Začali jsme půjčovat e-knihy.

Strom republiky

Okrasná jabloň před budouvou ZUŠ byla vysazena dětmi účastnícími se Noci s Andersenem 30. 3. 2018 na oslavu výročí 100 let od vzniku Československé republiky. > Více o Stromu republiky zde <

Zdroje:

  • Kronika knihovny
  • Paměti knihovnic

Pokud máte nějaké doklady či důležité vzpomínky vztahující se k historii knihovny, budeme rádi pokud se o ně podělíte s námi, buď osobně nebo e-mailem: info@knihovnaneratovice.cz