Předregistrace

Pokud chcete urychlit registraci v knihovně, vyplňte prosím tento formulář a dole klikněte na tlačítko “Odeslat předregistraci”. Elektronická předregistrace je pouze pro starší 15ti let. U dítěte do 15ti let je třeba vyplňit přihlášku společně s rodičem nebo zakonným zástupcem v knihovně.

 

* Povinný údaj

Městská knihovna Neratovice, Nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice (dále jen Knihovna)

a čtenář:

*Příjmení

*Jméno

*Datum narození (předregistrace je pouze pro starší 15 let)

Tituly

*Trvalá adresa (ulice a číslo, PSČ a město/obec)

Kontaktní adresa (ulice a číslo, PSČ a město/obec) pokud se liší od trvalého bydliště

Průkaz ZTP, ZTP/P (údaj uveďte, pokud si přejete čerpat výhody s ním spojené)

E-mail

Telefon

Předběžné určení kategorie čtenáře (pokud chcete využít případné nižší ceny zápisného)

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:

I.

(1) Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu.

(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní řád ukládá.

II.

(1) Knihovní řád v aktuálním znění je k nahlédnutí v knihovně a na webových stránkách www.knihovnaneratovice.cz --> nebo odkazem zde (dokument PDF 181 kB) <--

(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.

(3) Knihovna oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností upozorněním v knihovně a na webových stránkách knihovny.

III.

(1) Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv osobního údaje, uvedeného v této přihlášce.

(2) Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu.