Předregistrace

Pokud chcete urychlit registraci v knihovně, vyplňte prosím tento formulář a dole klikněte na tlačítko “Odeslat předregistraci”. Při první navštěvě knihovny je nutné s sebou vzít doklad totožnosti.

 

* Povinný údaj

Městská knihovna Neratovice, nám. Republiky 1399, 277 11 Neratovice přísp. organizace (dále jen Knihovna)

a čtenář:

*Příjmení, Jméno, Titul čtenáře

*Datum narození čtenáře

*Trvalá adresa (ulice čp, PSČ obec)

Kontaktní adresa (ulice čp, PSČ obec) pouze pokud se liší od trvalého bydliště

Průkaz ZTP, ZTP/P (údaj uveďte, pokud si přejete čerpat výhody s ním spojené)

E-mail

Telefon

Předběžné určení kategorie čtenáře (pokud chcete využít případné nižší ceny zápisného)

Vyberte možnost platby zápisného (v době otevření výdejního okénka z důvodu COVID-19 je platba možná pouze převodem)

Pokud vzberete převodem, do čtenářského konta se vaše platba promítne do dvou pracovních dnů od připsání částky na náš účet. Rezervovat knihy a půjčovat e-knihy můžete až po tomto termínu. Děkujeme za pochopení.

Následující pole vyplňte pouze pokud registrujete čtenáře do 15 let (Pro dokončení registrace dítěte je při první návštěvě knihovny nutný doprovod zákonného zástupce s dokladem totožnosti):

Příjmení, Jméno, Titul zákonného zástupce

Datum narození zákonného zástupce

Trvalá adresa zákonného zástupce (ulice čp, PSČ obec)

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:

I.

(1) Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu.

(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní řád ukládá.

II.

(1) Knihovní řád v aktuálním znění je k nahlédnutí v knihovně a na webových stránkách www.knihovnaneratovice.cz --> knihovní řád odkazem zde (dokument PDF 181 kB) <--

(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.

(3) Knihovna oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností upozorněním v knihovně a na webových stránkách knihovny.

III.

(1) Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv osobního údaje, uvedeného v této přihlášce.

(2) Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu.