Gregor Johann Mendel

Gregor Johann Mendel

Uplynulo již 200 let od narození rakouského přírodovědce moravského původu, po otci ze čtvrtiny s českými předky, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Byl mnichem a později opatem augustiniánského kláštera ve Starém Brně.

Více se můžete dozvědět u nás v knihovně, kde je o něm do konce července připravená výstava a můžete vyplňovat i kvíz o knižní cenu.

Další informace například z Wikipedie

 

Kvíz

1. Jaký meteorologický jev sledoval a poprvé vědecky popsal G. J. Mendel?

2. Na které rostlině chtěl Mendel prověřit pravdivost své teorie dědičnosti a nepodařilo se mu to, protože se množí také apomikticky?

3. Jak se jmenuje obec, kde se narodil?

4. Kolik měl sester (počítejte ty, které se dožily dospělosti)?

5. Jak se jmenoval opat, který umožnil Mendelovi přestoupit z práce v nemocnici na post gymnaziálního profesora?

6. Jakou mají barvu jedinci 1. filiální generace při křížení hrachu s růžovým a bílým květem?

7. Kolik znaků při pokusech s hrachem Mendel sledoval?

8. Ve kterém roce Mendel umírá?

9. Čím jsou pokusy a zpracování výsledků na svou dobu jedinečné?

10. Který z vědců se nepodílel na znovuobjevení Mendelovy práce na poli genetiky?