prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – Návykové látky a jejich regulace

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – Návykové látky a jejich regulace

Online přednáška v knihovně ve čtvrtek 18. května od 8.30 do 10 h, tématicky navazující na akci Revoluční vlak, která se v Neratovicích konala v úterý 4. dubna.

Regulace návykových látek je složitý úkol, který se bezprostředně týká každého člověka ve společnosti.

Nedozvíte se, jaké druhy závislostí existují, jak vznikají ani jaké dopady mají na lidské zdraví, protože toho je plný internet i knihkupectví. Dozvíte se, proč je téma regulace návykových látek tak složitá, proč bez pochopení a znalosti historie není možné toto téma úspěšně řešit a vyřešit už dnes. Dozvíte se o komplikovanosti vztahů různých stran, jejich úhlu pohledu na regulaci i to, proč je tak náročná prevence. Současně budete mít možnost zamyslet se nad tím, jak moc se Vás toto téma (ne)týká a zda si můžete či chcete dovolit jej (ne)řešit.

Psycholog a psychoterapeut prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. pracuje jako přednosta v Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty VFN Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a postgraduální studium na FF UP v Olomouci. V roce 2005 byl na Palackého Univerzitě v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie a v roce 2012 byl jmenován profesorem Karlovy univerzity taktéž pro obor klinická psychologie.
Po sloučení Centra adiktologie PK a Oddělení pro léčbu závislostí VFN (U Apolináře) vznikla samostatná Klinika adiktologie (leden 2012), kde doposud vykonává funkci přednosty kliniky. Od roku 2008 působí kontinuálně ve funkci proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy. V letech 2016-2018 působil ve funkci prezidenta Mezinárodní asociace editorů adiktologických časopisů (ISAJE). V roce 2016 se stal zakládajícím členem mezinárodní asociace univerzit vzdělávajících adiktology (ICUDDR), kde byl v roce 2017 po řádné registraci této mezinárodní organizace zvolen jejím historicky prvním prezidentem.

Od roku 2021 působí jako člen správní rady agentury International Society of Substance Use Professionals (ISSUP). Je členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze a v letech 2018-2022 působil jako člen vědecké rady ministra zdravotnictví ČR.

K přednášce vám nabídneme snídani  – kávu nebo čaj a drobné občerstvení.

Přednáška je živě přenášena a promítána na plátno z Magenta Experience Center. Přednášející není přítomen.
Pokud ji nestihnete, po uplynutí 3 měsíců od vysílání ji naleznete v archivu Brain&Breakfast

Smyslem Brain&Breakfast je nabídnout posluchačům nové obzory, vtáhnout je do příběhů, představit zkušenosti osobností z různých oborů, předat pozitivní energii a nabídnout kvalitní prostředí pro rozvoj znalostí. Dávají nahlédnout do oborů, se kterými se často nesetkáme. Propojují lidi, z nichž každý přichází odjinud, ale nad zajímavým tématem najdou společnou řeč.

 

Související odkazy: