Předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek

Prodej vstupenek online ,nebo osobně ve Společenském domě Neratovice.

Cena vstupného od 230 Kč

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby patří ke klenotům evropských Vánoc, ale často zaznívá i v zámoří a nepřestává už více než 200 letu uchvacovat svou něžnou krásnou a radostí Naděje. Osvícený český kantor ve své mši, ke které napsal i text, mistrně zhudebnil starou českou pastýřskou hru o cestě darovníků do Betléma a následném klanění se Ježíškovi. Po delším čase zazní tento hudební skvost spolu s Rybovými pastorelami a koledami na jevišti Společenského domu Neratovice a ve spojení s ukázkami z unikátních vánočních her českého baroka navodí pokojnou atmosféru adventu a blížících se Vánoc.

Sóla: Barbora Novotná – soprán, Kateřina Jalovcová – alt, Jan Novák Khun . tenor, Jiří Přibyl – bas, hudební nastudování a dirigent Viktor Mazáček, umělecký přednes Kateřina Holánová a Karel Vlček, průvodní slovo Miroslav Král.

Koncert se uskuteční v koprodukci se Společenským domem Neratovice.