Putovní výstava k 250. výročí narození J. Jungmanna

Putovní výstava k 250. výročí narození J. Jungmanna

Dvanáct panelů doplněných o zábavné ilustrace mapuje život a dílo slavného jazykovědce, který se zasloužil o zachování českého jazyka.

Výstava představí dobu, v níž Jungmann žil a tvořil. Dozvíte se o jeho rodině i kariéře ve školství a akademické sféře. Chybět samozřejmě nebudou ani počátky českého pravopisu a Jungmannův monumentální česko-německý slovník. Závěrem výstava poodhalí, jaké dědictví Jungmann zanechal budoucím generacím (včetně té naší).

Výstava bude k vidění v prostorách knihovny od 10. ledna do 12. února