Podpora pěstounských rodin – Centrum ALMA, z.ú.

Podpora pěstounských rodin – Centrum ALMA, z.ú.

Středa 28. února od 17 h

Vstup zdarma

„Povolání: pěstoun na přechodnou dobu“

Děti potřebují být milovány a přijímány v bezpečném a respektujícím prostředí. Nemůže-li být tím milujícím člověkem vlastní rodič, ať už definitivně či jen dočasně, je povolán rodič náhradní – pěstoun. Odborné výzkumy již dávno ukázaly, že to nejsou kojenecké ústavy ani dětské domovy, které dávají opuštěným nebo osamoceným dětem to nejlepší. Jsou to právě pěstouni a jejich nezměrná odvaha k láskyplnému a plnohodnotnému pečujícímu provázení určitou životní etapou. Zvláštní skupinou jsou pak pěstouni tzv. na přechodnou dobu. Jejich úloha není vůbec snadná – přebírají rodičovskou roli často již u čerstvě narozených dětí. S intenzivním nasazením je zahrnou potřebnou péčí, aby je po rozhodnutí patřičných institucí s důvěrou předali do rukou dlouhodobých pečovatelů, osvojitelů anebo zpět do vlastní rodiny.

Jak se k pěstounství člověk dostane a co ho k němu motivuje? Jaké to je přijímat a záhy „opouštět“ ohrožené děti? Má přechodná pěstounská péče nějaká úskalí?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky můžete dostat na setkání s přechodnými pěstounkami a pracovnicemi doprovázející organizace Centrum Alma, která právě tyto a mnohé další pěstounky podporuje. Samotné zapojení do pěstounství může být také velkým tématem a důvodem k účasti na diskuzním setkání. Přijměte tímto pozvání, které se uskuteční 28.2.2024 v 17h v Knihovně v Neratovicích. Těšíme se na vás.

Informace: 315 682 307 nebo info@knihovnaneratovice.cz

Během akce se mohou pořizovat zvukové a obrazové záznamy určené k propagaci knihovny.