BOOKSTART

BOOKSTART

Řeč a motorika

Řeč je vlastně složitý a jemně diferencovaný pohyb mluvních orgánů, jehož rozvoj je přímo závislý na přiměřeném ovládnutí ostatních pohybů celého těla. Tzn. hrubé motoriky – koordinovaných velkých pohybů hlavy, rukou a nohou a jemné motoriky – především schopnosti uchopování a drobné práce prstů. Jak říká odborník:

Mezi dobrým vývojem řeči a obratným ovládáním jemných pohybů rukou, zejména prstů, existují vzájemné vztahy. Aby řeč dosáhla žádoucí dokonalosti, musí být řízena z jediného ústředí, které je umístěno ve vedoucí polokouli (dominantní hemisféře) mozku. Tím vzniká přímá závislost řeči (a vlastní artikulační ohebnosti jazyka) především na dobrém rozvoji motoriky té ruky, jejíž pohyby jsou řízeny stejnou hemisférou jako řeč. /…/ Obratnost vedoucí ruky se ovšem nevytváří odděleně, ale především při spolupráci obou rukou.

Synek, František. Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2009, s. 13

Je tedy vhodné rozvíjet rovnoměrně pohyb obou polovin těla jak při fyzických cvičeních a sportu, tak při manipulaci s prsty. Jemnou motoriku procvičíme např. při modelování, stříhání, navlékání drobných předmětů, jejich třídění a všude tam, kde je potřeba předmět uchopit u přenést na dané místo (stavebnice, kostky, jednoduchá puzzle apod.). V době mezi 1. a 3. rokem také odpozorujeme, která ruka je u dítěte obratnější, tedy i přirozeně vedoucí a časem upřednostňovaná. Vrozenou lateralitu bychom měli respektovat.

Pohyb společně s řečí můžeme rozvíjet při různých hrách s básničkami, říkadly či písničkami, kdy je pohyb určován též rytmem. Mluvené slovo můžeme doprovázet pohyby těla a gesty, napodobovat známá zvířata či lidi a jejich činnosti. I zde bychom měli dodržovat oboustranné střídání pohybů hlavy, rukou, nohou i prstů.

Pokud se tyto činnosti stanou pravidelnou součástí vašeho dne, určitě dětem i vám přinesou nejen užitek, ale i zábavu a pomoc při zvládání denní rutiny.

Tipy na knížky s básničkami s pohybem

Hračky pro procvičování jemné motoriky

Tento příspěvek je součástí seriálu BOOKSTART na doma, který vám přináší tipy, jak můžete rozvíjet schopnosti svého dítěte i nyní, když je knihovna zavřená.

  1. Úvod – Co je Bookstart a jak pravidelné předčítání pomáhá dětem
  2. Jaké knížky dětem vybírat a jak spolu číst
  3. Rozvoj řeči